XII INCOMING NIZ - NCERT TEST ON 02.08.2019 RESULT (ATTENDED : 6111)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XII INCOMING NIZ -  NCERT TEST ON 02.08.2019 RESULT (ATTENDED : 6111)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1518510  RASHIK RAJ             43 127 33 182 46 188 122 42
2 1458389  ANURAG TAKALKAR        37 366 35 142 42 403 114 84
3 1515508  ADITI PATHAK           36 412 35 142 38 721 109 121
4 1470496  HUNNY SINGH            35 517 36 115 35 1113 106 160
5 1475984  YERRA SRIRAM MAYUKH    41 188 24 792 41 479 106 160
6 1691313  VAISHVI GUPTA          43 127 26 596 35 1113 104 181
7 1467085  ADITYA RAJ SINGH       40 238 24 792 40 616 104 181
8 1458879  PRATYASHU SHEKHAR      44 96 43 23 13 5194 100 254
9 1458511  RUCHIKA PANJA          42 160 23 896 35 1113 100 254
10 1458886  YASH BHARTARI          36 412 38 80 24 2949 98 287
11 1462462  PRIYA AGRAWAL          38 321 20 1332 36 921 94 365
12 1462461  DEV TYAGI              32 768 33 182 25 2749 90 466
13 1511500  PLAKSHA                25 1724 19 1512 45 317 89 491
14 1514904  VAIBHAV SINGH          31 861 37 103 21 3616 89 491
15 1508618  SUVIGYA GARG           22 2262 25 689 41 479 88 526
16 1523281  SACHI SINGH            26 1513 34 160 28 2120 88 526
17 1462449  TUSHAR JAIN            23 2063 27 517 36 921 86 593
18 1462120  PALAK PRATEEK          26 1513 21 1166 37 807 84 674
19 1468738  DIVYA SURI             19 2994 27 517 32 1424 78 947
20 1518492  KAVISH RAJ             41 188 30 322 4 6683 75 1109
21 1462304  NIKHIL TIWARI          29 1105 19 1512 23 3184 71 1342
22 1514399  ANSHU PRIYA            17 3498 21 1166 30 1848 68 1547
23 1460701  GURU VACHAN            22 2262 19 1512 15 4858 56 2611
24 1586441  AYUSH NARAYAN KAMAL    9 5720 16 2124 8 6081 33 5309
25 1519878  ANKIT KUMAR            4 6851 4 5716 13 5194 21 6512