XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 03.08.2019 RESULT (ATTENDED : 6912)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 03.08.2019 RESULT (ATTENDED : 6912)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1458879 PRATYASHU SHEKHAR   70 796 83 298 84 1028 237 286
2 1508618 SUVIGYA GARG        35 5105 98 32 95 428 228 410
3 1470496 HUNNY SINGH         49 2900 91 110 85 977 225 467
4 1462461 DEV TYAGI           54 2211 73 726 97 320 224 482
5 1458886 YASH BHARTARI       53 2334 87 178 55 3765 195 1188
6 1458511 RUCHIKA PANJA       57 1884 57 2044 60 3192 174 1936
7 1515508 ADITI PATHAK        63 1334 70 912 38 5589 171 2054
8 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT  42 3949 81 342 47 4648 170 2109
9 1518510 RASHIK RAJ          55 2107 46 3435 58 3416 159 2672
10 1481561 KISLAY KRISHNAN     36 4905 15 7732 102 172 153 2977
11 1462120 PALAK PRATEEK       8 8194 59 1838 85 977 152 3023
12 1514904 VAIBHAV SINGH       32 5572 64 1349 56 3637 152 3023
13 1523281 SACHI SINGH         29 6058 80 378 41 5281 150 3136
14 1462462 PRIYA AGRAWAL       29 6058 64 1349 56 3637 149 3188
15 1467085 ADITYA RAJ SINGH    37 4757 56 2153 56 3637 149 3188
16 1691313 VAISHVI GUPTA       43 3785 33 5436 66 2546 142 3575
17 1518492 KAVISH RAJ          49 2900 91 110 0 8426 140 3701
18 1458389 ANURAG TAKALKAR     33 5430 55 2279 50 4321 138 3838
19 1462449 TUSHAR JAIN         44 3638 37 4830 40 5395 121 4837
20 1460701 GURU VACHAN         21 7132 47 3276 53 3961 121 4837
21 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL 15 7734 36 5000 49 4422 100 6069
22 1489066 AYUSH KUMAR SINGH   53 2334 36 5000 0 8426 89 6620
23 1511500 PLAKSHA             19 7359 34 5299 34 5963 87 6729
24 1514399 ANSHU PRIYA         34 5279 15 7732 35 5857 84 6856