SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 05.08.2019 RESULT (ATTENDED : 6113)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 05.08.2019 RESULT (ATTENDED : 6113)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (60) M-RANK PHY   (60) P-RANK CHE    (60) C-RANK TOT (180) T-RANK
1 1518492 KAVISH RAJ            33 83 45 5 12 2839 90 7
2 1470496 HUNNY SINGH           24 595 27 141 33 12 84 17
3 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT    36 40 30 71 15 1704 81 29
4 1462461 DEV TYAGI             24 595 30 71 18 926 72 90
5 1518510 RASHIK RAJ            12 3564 33 35 21 430 66 170
6 1515508 ADITI PATHAK          24 595 21 490 21 430 66 170
7 1462120 PALAK PRATEEK         24 595 15 1575 24 179 63 228
8 1462304 NIKHIL TIWARI         21 1064 15 1575 24 179 60 327
9 1481561 KISLAY KRISHNAN       18 1776 9 3899 30 26 57 448
10 1691313 VAISHVI GUPTA         27 322 15 1575 15 1704 57 448
11 1458886 YASH BHARTARI         9 4460 27 141 18 926 54 585
12 1523281 SACHI SINGH           15 2610 24 257 12 2839 51 784
13 1462462 PRIYA AGRAWAL         18 1776 15 1575 18 926 51 784
14 1458389 ANURAG TAKALKAR       12 3564 21 490 12 2839 45 1348
15 1458879 PRATYASHU SHEKHAR     18 1776 15 1575 12 2839 45 1348
16 1467085 ADITYA RAJ SINGH      18 1776 15 1575 12 2839 45 1348
17 1458622 SURABHI KUMARI        6 5304 9 3899 21 430 36 2650
18 1489066 AYUSH KUMAR SINGH     18 1776 9 3899 0 6114 27 4214
19 1460701 GURU VACHAN           6 5304 9 3899 0 6114 15 5737