XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 29.06.2019 RESULT (ATTENDED : 2624)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 29.06.2019 RESULT (ATTENDED : 2624)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1458879 PRATYASHU SHEKHAR        82 110 91 8 95 19 268 6
2 1470496 HUNNY SINGH              81 115 77 90 96 14 254 11
3 1456900 NEIELOTPAL RAO           84 94 50 1503 80 143 214 103
4 1508618 SUVIGYA GARG             69 316 64 476 74 269 207 135
5 1458511 RUCHIKA PANJA            71 260 51 1404 79 163 201 168
6 1462120 PALAK PRATEEK            58 645 51 1404 86 59 195 218
7 1515508 ADITI PATHAK             69 316 91 8 33 3548 193 234
8 1458389 ANURAG TAKALKAR          75 189 54 1139 64 641 193 234
9 1462461 DEV TYAGI                69 316 59 753 62 754 190 261
10 1462304 NIKHIL TIWARI            60 563 31 3575 96 14 187 285
11 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT       47 1204 44 2086 95 19 186 297
12 1467085 ADITYA RAJ SINGH         77 157 47 1758 60 884 184 318
13 1458886 YASH BHARTARI            75 189 51 1404 55 1225 181 367
14 1511500 PLAKSHA                  60 563 52 1312 68 471 180 381
15 1518510 RASHIK RAJ               43 1457 50 1503 80 143 173 480
16 1468738 DIVYA SURI               38 1902 70 240 65 603 173 480
17 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH      77 157 35 3135 56 1139 168 570
18 1518401 RUDRA PRATAP             79 139 39 2659 50 1693 168 570
19 1514904 VAIBHAV SINGH            52 925 61 636 51 1589 164 647
20 1489066 AYUSH KUMAR SINGH        47 1204 60 693 54 1309 161 718
21 1462462 PRIYA AGRAWAL            48 1133 43 2189 67 510 158 785
22 1518492 KAVISH RAJ               40 1726 82 43 31 3739 153 901
23 1523281 SACHI SINGH              58 645 51 1404 34 3417 143 1209
24 1462449 TUSHAR JAIN              39 1820 30 3681 60 884 129 1737
25 1460261 ASLESHA DE               25 3034 52 1312 50 1693 127 1795
26 1691313 VAISHVI GUPTA            33 2278 73 165 15 5198 121 2054
27 1460701 GURU VACHAN              42 1548 38 2789 38 2943 118 2175
28 1481561 KISLAY KRISHNAN          41 1629 27 3990 45 2164 113 2405
29 1514399 ANSHU PRIYA              33 2278 55 1044 23 4579 111 2507
30 1458622 SURABHI KUMARI           46 1258 18 4679 40 2729 104 2840
31 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL      50 1022 20 4528 28 4077 98 3119