XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 20.07.2019 RESULT (ATTENDED : 4975)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 20.07.2019 RESULT (ATTENDED : 4975)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH              57 978 90 26 75 137 222 49
2 1508618 SUVIGYA GARG             34 3771 84 78 70 233 188 234
3 1456900 NEIELOTPAL RAO           44 2345 71 282 70 233 185 267
4 1458389 ANURAG TAKALKAR          38 3177 63 615 76 114 177 383
5 1462461 DEV TYAGI                64 561 45 2305 67 317 176 398
6 1518510 RASHIK RAJ               39 3061 81 103 53 991 173 451
7 1462462 PRIYA AGRAWAL            47 1973 59 858 62 496 168 540
8 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT       57 978 63 615 44 1767 164 617
9 1691313 VAISHVI GUPTA            29 4502 69 347 66 344 164 617
10 1458886 YASH BHARTARI            16 6363 78 135 61 542 155 846
11 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH      30 4350 54 1277 71 206 155 846
12 1467085 ADITYA RAJ SINGH         21 5690 52 1458 81 60 154 874
13 1514904 VAIBHAV SINGH            39 3061 37 3522 75 137 151 960
14 1460701 GURU VACHAN              40 2918 46 2160 62 496 148 1052
15 1462120 PALAK PRATEEK            22 5548 47 2030 75 137 144 1176
16 1518401 RUDRA PRATAP             65 523 71 282 0 7597 136 1513
17 1462449 TUSHAR JAIN              28 4653 55 1177 52 1067 135 1566
18 1462304 NIKHIL TIWARI            28 4653 42 2761 62 496 132 1719
19 1458511 RUCHIKA PANJA            28 4653 38 3380 60 586 126 1999
20 1518492 KAVISH RAJ               59 847 65 516 0 7597 124 2116
21 1511500 PLAKSHA                  39 3061 36 3654 49 1303 124 2116
22 1481561 KISLAY KRISHNAN          0 7651 54 1277 58 692 112 2790
23 1458622 SURABHI KUMARI           39 3061 22 5865 43 1861 104 3342
24 1523281 SACHI SINGH              12 6817 42 2761 40 2201 94 4040
25 1460261 ASLESHA DE               7 7246 34 4009 47 1477 88 4479
26 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL      15 6505 11 7066 47 1477 73 5516
27 1489066 AYUSH KUMAR SINGH        41 2782 15 6712 15 5981 71 5646