XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 15.07.2019 RESULT (ATTENDED : 4158)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 15.07.2019 RESULT (ATTENDED : 4158)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH          60 437 65 78 67 18 192 29
2 1518510 RASHIK RAJ           54 735 104 1 34 1019 192 29
3 1508618 SUVIGYA GARG         58 525 54 198 62 41 174 64
4 1458886 YASH BHARTARI        62 364 75 31 31 1287 168 86
5 1518492 KAVISH RAJ           63 336 87 10 18 3163 168 86
6 1462461 DEV TYAGI            73 160 56 161 32 1193 161 121
7 1462120 PALAK PRATEEK        36 2349 55 181 58 71 149 195
8 1456900 NEIELOTPAL RAO       8 6589 94 5 46 320 148 207
9 1514904 VAIBHAV SINGH        45 1344 57 144 30 1381 132 397
10 1523281 SACHI SINGH          40 1834 42 544 42 489 124 530
11 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   38 2096 43 498 36 852 117 695
12 1481561 KISLAY KRISHNAN      4 6897 55 181 45 348 104 1108
13 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    55 678 47 360 -1 6690 101 1220
14 1458389 ANURAG TAKALKAR      25 4086 39 702 37 787 101 1220
15 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL  29 3404 47 360 22 2436 98 1341
16 1462462 PRIYA AGRAWAL        32 2918 35 1062 23 2272 90 1713
17 1460701 GURU VACHAN          11 6287 38 790 12 4309 61 3732
18 1518401 RUDRA PRATAP         39 1947 8 5906 7 5314 54 4350
19 1462304 NIKHIL TIWARI        10 6389 16 4138 15 3728 41 5454