XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 06.07.2019 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 06.07.2019 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                         64 104 77 47 73 139 214 8
2 1508618 SUVIGYA GARG                        40 873 76 53 83 39 199 17
3 1518510 RASHIK RAJ                          39 924 86 20 66 279 191 26
4 1515508 ADITI PATHAK                        42 745 91 12 36 2367 169 85
5 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                  28 1871 87 17 51 1002 166 94
6 1462462 PRIYA AGRAWAL                       42 745 72 88 45 1494 159 126
7 1462461 DEV TYAGI                           16 3409 60 323 61 454 137 290
8 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                 17 3244 66 164 49 1150 132 353
9 1523281 SACHI SINGH                         14 3693 71 99 44 1591 129 391
10 1462120 PALAK PRATEEK                       10 4333 56 444 62 421 128 406
11 1511500 PLAKSHA                             19 2962 43 1217 65 312 127 425
12 1458389 ANURAG TAKALKAR                     26 2069 56 444 44 1591 126 439
13 1467085 ADITYA RAJ SINGH                    21 2665 61 282 44 1591 126 439
14 1456900 NEIELOTPAL RAO                      33 1388 75 68 18 4598 126 439
15 1462304 NIKHIL TIWARI                       15 3575 78 42 30 3110 123 488
16 1514904 VAIBHAV SINGH                       40 873 60 323 14 5054 114 635
17 1458886 YASH BHARTARI                       5 5079 88 15 14 5054 107 782
18 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                   33 1388 26 3309 42 1750 101 938
19 1460701 GURU VACHAN                         7 4781 52 600 39 2045 98 1036
20 1462449 TUSHAR JAIN                         29 1759 33 2348 20 4320 82 1557
21 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                 0 5998 66 164 15 4943 81 1608
22 1460261 ASLESHA DE                          3 5443 33 2348 45 1494 81 1608
23 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                   37 1051 34 2220 0 6200 71 1981
24 1518492 KAVISH RAJ                          49 417 12 5220 0 6200 61 2340
25 1691313 VAISHVI GUPTA                       9 4474 50 712 0 6200 59 2424
26 1458622 SURABHI KUMARI                      0 5998 37 1828 21 4194 58 2467
27 1481561 KISLAY KRISHNAN                     6 4924 51 651 0 6200 57 2506
28 1519878 ANKIT KUMAR                         19 2962 25 3438 5 5844 49 2808