XI PMT IC (NEET MODEL) ON 22.07.2019 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XI PMT IC (NEET MODEL) ON 22.07.2019 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1642932 ROCKY KUMAR 138   95   139   42   414  
2 1665071 SHRADDHA BHANDARI           172 1 100 25 57 53 38 50 367 25
3 1652200 ADARSHDEEP                  146 17 90 38 113 8 4 110 353 32
4 1668801 ANJALI 130   98   113   4   345  
5 1653457 ANKIT KUMAR 161   108   68   -1   336  
6 1652795 YASH                        130 43 107 15 89 26 4 110 330 37
7 1639488 ANISHA                      126 47 99 30 50 58 34 53 309 49
8 1659667 ANUSKA VASHIST              102 75 116 6 59 49 31 61 308 50
9 1606487 SAHIL SINGH                 141 22 99 30 43 65 24 75 307 51
10 1642546 RENU                        130 43 99 30 47 60 24 75 300 53
11 1694686 AVINASH YADAV               141 22 85 43 65 45 4 110 295 54
12 1713525 ANOJ KUMARI CHANDELA        155 9 55 81 46 61 20 84 276 63
13 1678947 AASHI                       132 38 84 44 32 87 28 66 276 63
14 1642539 SUNDARAM KUMAR 132   106   5   0   243  
15 1706372 AARTI PANCHAL               106 70 83 45 35 80 13 93 237 72
16 1708660 HONEY                       119 56 79 53 34 81 4 110 236 73
17 1666664 AKSHAT DHYANI 131   55   28   19   233  
18 1668425 MEGHA SHARMA                158 6 32 104 13 111 7 100 210 77
19 1596060 SHREYA SHEKHAR              82 91 65 69 30 90 25 73 202 81
20 1689489 DIVYA SINGH                 117 57 35 100 30 90 -1 126 181 89
21 1645028 ROHIT RAI                   86 88 47 88 43 65 2 114 178 91
22 1715000 PRIYANKA                    60 104 56 79 21 103 10 97 147 101
23 1715855 SAKSHI                      81 94 7 126 3 119 25 73 116 108
24 1719017 NAVREETI YADAV              45 109 29 107 10 114 20 84 104 111
25 1671655 KUSUM DIXIT                 28 117 46 89 23 98 -1 126 96 114
26 1715667 ADARSH MISHRA               22 119 26 113 7 117 15 89 70 119
27 1695764 ASHISH SHARMA               11 125 21 117 9 115 3 112 44 126
28 1642451 DEEPAK KUMAR -5   21   10   10   36  
29 1709931 VISHAL SHOKEEN              17 122 3 128 -2 126 10 97 28 128