SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 29.07.2019 RESULT (ATTENDED : 4896)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 29.07.2019 RESULT (ATTENDED : 4896)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       45 23 29 312 40 28 114 6
2 1518510 RASHIK RAJ                               40 63 28 366 40 28 108 7
3 1470496 HUNNY SINGH                              30 292 35 105 31 155 96 18
4 1462304 NIKHIL TIWARI                            34 164 37 71 18 1051 89 24
5 1518492 KAVISH RAJ                               44 29 34 128 9 3213 87 26
6 1456900 NEIELOTPAL RAO                           11 3483 44 22 26 346 81 45
7 1458886 YASH BHARTARI                            25 584 31 223 10 2856 66 137
8 1481561 KISLAY KRISHNAN                          8 4721 31 223 26 346 65 147
9 1462120 PALAK PRATEEK                            17 1719 25 587 22 635 64 157
10 1515508 ADITI PATHAK                             22 889 31 223 10 2856 63 166
11 1508618 SUVIGYA GARG                             18 1530 17 1631 27 296 62 177
12 1514904 VAIBHAV SINGH                            27 455 30 260 0 6288 57 238
13 1691313 VAISHVI GUPTA                            10 4005 10 3308 27 296 47 452
14 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        41 56 3 5490 -3 6566 41 602
15 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         18 1530 6 4541 13 2025 37 730
16 1462449 TUSHAR JAIN                              17 1719 -8 6661 20 833 29 1046
17 1458389 ANURAG TAKALKAR                          20 1179 2 5706 4 4944 26 1185
18 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                      13 2798 4 5091 1 5914 18 1559
19 1511500 PLAKSHA                                  7 5273 -2 6444 9 3213 14 1712
20 1460701 GURU VACHAN                              10 4005 4 5091 -3 6566 11 1800