SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 22.07.2019 RESULT (ATTENDED : 4996)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 22.07.2019 RESULT (ATTENDED : 4996)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (61) M-RANK PHY   (61) P-RANK CHE    (61) C-RANK TOT (183) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH             14 2658 49 13 28 174 91 67
2 1462120 PALAK PRATEEK           16 2154 32 423 38 27 86 118
3 1508618 SUVIGYA GARG            17 1947 49 13 20 690 86 118
4 1456900 NEIELOTPAL RAO          15 2484 56 1 14 1464 85 130
5 1458879 PRATYASHU SHEKHAR       26 442 38 162 19 792 83 156
6 1458389 ANURAG TAKALKAR         21 1202 29 730 33 72 83 156
7 1458511 RUCHIKA PANJA           23 818 30 609 29 131 82 176
8 1458886 YASH BHARTARI           18 1767 40 107 20 690 78 254
9 1462461 DEV TYAGI               14 2658 36 237 28 174 78 254
10 1518510 RASHIK RAJ              38 9 39 130 0 4712 77 282
11 1523281 SACHI SINGH             33 66 32 423 7 2989 72 436
12 1462462 PRIYA AGRAWAL           31 118 27 995 12 1865 70 498
13 1467085 ADITYA RAJ SINGH        24 703 24 1424 20 690 68 576
14 1518492 KAVISH RAJ              24 703 34 318 3 4045 61 924
15 1691313 VAISHVI GUPTA           7 4215 34 318 16 1133 57 1173
16 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT      20 1341 25 1249 11 2088 56 1249
17 1462449 TUSHAR JAIN             9 3961 25 1249 20 690 54 1399
18 1458622 SURABHI KUMARI          30 167 20 2213 3 4045 53 1500
19 1462304 NIKHIL TIWARI           18 1767 14 3767 15 1290 47 2030
20 1481561 KISLAY KRISHNAN         3 4902 16 3187 22 473 41 2692
21 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL     9 3961 8 4787 23 406 40 2800
22 1460701 GURU VACHAN             4 4661 17 2964 11 2088 32 3659