SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 08.07.2019 RESULT (ATTENDED : 3548)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 08.07.2019 RESULT (ATTENDED : 3548)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                              44 36 38 65 23 449 105 4
2 1508618 SUVIGYA GARG                             26 480 45 12 27 209 98 9
3 1518510 RASHIK RAJ                               18 1275 45 12 20 753 83 42
4 1462120 PALAK PRATEEK                            11 2433 32 339 35 26 78 70
5 1462461 DEV TYAGI                                31 266 40 37 6 4331 77 73
6 1515508 ADITI PATHAK                             26 480 35 164 12 2394 73 87
7 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       25 544 33 270 14 1886 72 99
8 1523281 SACHI SINGH                              24 617 35 164 12 2394 71 104
9 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      21 885 36 113 7 3848 64 157
10 1458389 ANURAG TAKALKAR                          26 480 31 421 0 6154 57 235
11 1462304 NIKHIL TIWARI                            5 4497 34 210 14 1886 53 303
12 1518492 KAVISH RAJ                               26 480 26 1195 0 6154 52 323
13 1514904 VAIBHAV SINGH                            14 1881 31 421 3 5341 48 412
14 1458886 YASH BHARTARI                            17 1395 29 665 1 5774 47 435
15 1458511 RUCHIKA PANJA                            10 2660 34 210 -1 6284 43 538
16 1460701 GURU VACHAN                              6 4163 34 210 -2 6397 38 681
17 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         6 4163 28 824 0 6154 34 801
18 1481561 KISLAY KRISHNAN                          -1 6328 35 164 0 6154 34 801
19 1519878 ANKIT KUMAR                              9 3023 18 3682 6 4331 33 831
20 1462449 TUSHAR JAIN                              15 1711 15 4809 0 6154 30 911