SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 01.07.2019 RESULT (ATTENDED : 2623)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 01.07.2019 RESULT (ATTENDED : 2623)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                              50 18 32 210 41 61 123 3
2 1518401 RUDRA PRATAP                             59 2 43 26 10 2983 112 12
3 1456900 NEIELOTPAL RAO                           43 76 51 4 17 1680 111 14
4 1518510 RASHIK RAJ                               32 431 53 2 17 1680 102 28
5 1462120 PALAK PRATEEK                            31 484 20 1222 47 23 98 34
6 1462461 DEV TYAGI                                37 211 35 129 21 1154 93 44
7 1462462 PRIYA AGRAWAL                            38 183 24 713 26 638 88 57
8 1518492 KAVISH RAJ                               27 787 44 20 17 1680 88 57
9 1458511 RUCHIKA PANJA                            43 76 16 1890 28 484 87 60
10 1523281 SACHI SINGH                              37 211 21 1074 26 638 84 71
11 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       13 2803 38 75 32 268 83 75
12 1458886 YASH BHARTARI                            48 36 8 3481 16 1831 72 164
13 1691313 VAISHVI GUPTA                            18 1877 43 26 4 4171 65 237
14 1514904 VAIBHAV SINGH                            40 124 18 1546 7 3593 65 237
15 1462304 NIKHIL TIWARI                            20 1585 22 960 22 1046 64 250
16 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        19 1711 28 402 12 2567 59 313
17 1515508 ADITI PATHAK                             8 3718 32 210 19 1411 59 313
18 1481561 KISLAY KRISHNAN                          25 980 7 3655 24 829 56 377
19 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         16 2204 23 829 15 2007 54 408
20 1511500 PLAKSHA                                  20 1585 0 4745 26 638 46 563
21 1458389 ANURAG TAKALKAR                          17 2021 12 2677 17 1680 46 563
22 1462449 TUSHAR JAIN                              35 281 -9 5022 16 1831 42 636
23 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      18 1877 5 4038 11 2779 34 802
24 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                      9 3585 22 960 0 4814 31 863
25 1460701 GURU VACHAN                              6 4293 17 1706 2 4497 25 973
26 1458622 SURABHI KUMARI                           14 2557 -4 4951 12 2567 22 1021