(ADV) XII IIT IC ON 01.07.2019 RESULT (ATTENDED :741)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
(ADV) XII IIT IC ON 01.07.2019 RESULT  (ATTENDED :741)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1457478 KRISHNA SOMESH DAHALE             62 2 32 59 28 179 122 12
2 1540053 AMIT PAL                          56 7 31 73 28 179 115 18
3 1508614 ABHILESH KUMAR RAI                62 2 21 249 23 278 106 31
4 1495891 SAARTH KAUL                       22 309 36 33 37 45 95 58
5 1467135 YUKTI DAHIYA                      38 66 29 97 19 382 86 90
6 1474548 PRIYAM JHA                        25 236 34 41 25 240 84 105
7 1620411 KUSHAGRA SINGH                    47 27 11 447 22 302 80 127
8 1514245 RITIK                             24 263 36 33 19 382 79 136
9 1497739 HARDIK AGGARWAL                   27 192 29 97 23 278 79 136
10 1526794 YASH VARDHAN SINGH                23 284 32 59 23 278 78 144
11 1517555 MUJTABAH JAVED MALIK              21 337 36 33 20 356 77 153
12 1474550 SAKET RAJ                         24 263 36 33 16 448 76 162
13 1459525 ADITYA BISHT                      22 309 32 59 21 332 75 169
14 1489081 PARAMVIR                          22 309 34 41 17 429 73 185
15 1509858 VINAYAK BHATT                     22 309 23 200 28 179 73 185
16 1511544 ARYADEEP CHOUDHARY                26 211 28 110 19 382 73 185
17 1538128 ASHISH PANDEY                     15 470 38 24 19 382 72 194
18 1567624 PRODEEP GHOSH                     14 499 26 137 32 103 72 194
19 1520820 KHUSHI SAHAY                      14 499 30 83 28 179 72 194
20 1478339 RAHUL RAJPUT                      18 404 39 21 14 483 71 201
21 1486418 BHASKAR ANAND                     24 263 14 386 33 87 71 201
22 1463052 LAKSHYA VEDIK                     27 192 17 323 27 202 71 201
23 1471634 VINEET KAUL                       13 528 21 249 36 56 70 212
24 1516268 TANAY GUPTA                       26 211 12 423 28 179 66 246
25 1563436 HIMANSHU TANWAR                   20 362 16 341 30 138 66 246
26 1576981 DHRUV                             26 211 22 223 16 448 64 255
27 1510508 AYUSH SHANDILYA                   53 12 5 611 5 641 63 264
28 1515417 NITISH KUMAR                      46 30 7 559 8 593 61 288
29 1459940 SUDHANSHU SHAHI                   14 499 18 306 26 219 58 320
30 1516396 ARYAN PRIYADARSHI                 19 382 13 401 22 302 54 360
31 1535884 HARSHIT RAWAT                     7 653 22 223 21 332 50 414
32 1520443 SHIVAM KUMAR                      12 551 15 368 22 302 49 429
33 1515221 VISHAL GAURAV                     23 284 2 684 20 356 45 461
34 1475475 SIDDHANT                          25 236 7 559 11 541 43 479
35 1630575 AADITYA KUMAR                     20 362 7 559 11 541 38 523
36 1573795 AARAV BORAH                       12 551 14 386 3 683 29 582
37 1643797 KHUSHI YADAV                      4 713 7 559 18 408 29 582
38 1519897 UTKARSH KARN                      11 571 12 423 3 683 26 607
39 1464019 SIDDHANT RAI NIGAM                9 615 10 476 6 620 25 613
40 1628722 URVASHI SINGH                     14 499 9 504 1 708 24 619
41 1545302 ANVAY DUBEY                       7 653 9 504 7 604 23 626
42 1528960 AAYUSH ANAND SINHA                5 697 13 401 5 641 23 626
43 1460065 KONDAPALLI AMOGH SRIVATHSA        15 470 4 635 3 683 22 632
44 1529635 ANUJ KUMAR GOND                   4 713 8 526 8 593 20 646
45 1462460 NAMIT JAIN                        9 615 2 684 9 576 20 646
46 1646163 SWAGAT DATTA MAZUMDER             14 499 -1 735 2 700 15 675