XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 22.06.2019 RESULT (ATTENDED : 1296)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 22.06.2019 RESULT (ATTENDED : 1296)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1467085 ADITYA RAJ SINGH      86 249 82 14 87 47 255 23
2 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH   90 206 70 47 85 54 245 28
3 1462461 DEV TYAGI             90 206 70 47 84 66 244 31
4 1456900 NEIELOTPAL RAO        86 249 85 10 65 370 236 41
5 1458886 YASH BHARTARI         97 113 62 96 75 168 234 44
6 1458389 ANURAG TAKALKAR       83 288 75 30 68 289 226 59
7 1518492 KAVISH RAJ            51 1225 80 21 82 86 213 109
8 1462304 NIKHIL TIWARI         74 480 46 302 88 36 208 130
9 1508618 SUVIGYA GARG          79 354 43 373 85 54 207 133
10 1462120 PALAK PRATEEK         42 1647 63 83 89 30 194 202
11 1462462 PRIYA AGRAWAL         46 1461 45 319 81 95 172 371
12 1511500 PLAKSHA               57 973 30 896 82 86 169 399
13 1518510 RASHIK RAJ            49 1301 24 1326 95 10 168 410
14 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL   78 381 66 67 21 2676 165 437
15 1523281 SACHI SINGH           54 1089 26 1163 80 103 160 493
16 1489066 AYUSH KUMAR SINGH     58 942 65 72 33 2149 156 545
17 1481561 KISLAY KRISHNAN       27 2401 35 639 75 168 137 861
18 1519878 ANKIT KUMAR           26 2450 20 1734 66 343 112 1456
19 1514399 ANSHU PRIYA           22 2639 31 839 45 1374 98 1854
20 1458622 SURABHI KUMARI        36 1930 17 2021 38 1854 91 2033
21 1691313 VAISHVI GUPTA         29 2292 44 346 12 2907 85 2201