XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 08.06.2019 RESULT (ATTENDED : 104)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA Sec 12
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 08.06.2019 RESULT (ATTENDED : 104)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                   43 21 72 4 100 1 215 2
2 1470496 HUNNY SINGH                         53 11 63 13 91 7 207 3
3 1458886 YASH BHARTARI                       39 32 61 16 94 4 194 9
4 1462449 TUSHAR JAIN                         37 35 78 3 55 49 170 14
5 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                 41 26 61 16 61 39 163 18
6 1462461 DEV TYAGI                           34 40 36 57 87 13 157 22
7 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                  57 7 35 60 64 31 156 23
8 1514904 VAIBHAV SINGH                       27 57 57 21 69 25 153 26
9 1458389 ANURAG TAKALKAR                     45 17 52 27 51 54 148 29
10 1508618 SUVIGYA GARG                        35 38 28 74 83 15 146 30
11 1515508 ADITI PATHAK                        39 32 34 62 72 23 145 31
12 1467085 ADITYA RAJ SINGH                    32 41 56 23 51 54 139 35
13 1523281 SACHI SINGH                         25 68 39 50 74 20 138 36
14 1462120 PALAK PRATEEK                       17 88 27 78 92 6 136 37
15 1458511 RUCHIKA PANJA                       64 6 13 100 58 43 135 38
16 1462462 PRIYA AGRAWAL                       20 80 46 36 68 27 134 39
17 1518401 RUDRA PRATAP                        65 5 43 39 0 102 108 55
18 1462304 NIKHIL TIWARI                       27 57 57 21 24 84 108 55
19 1456900 NEIELOTPAL RAO                      15 91 29 68 62 34 106 59
20 1511500 PLAKSHA                             37 35 27 78 40 61 104 61
21 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                   42 24 38 53 0 102 80 86
22 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                 10 96 19 91 15 93 44 101