XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 01.06.2019 RESULT (ATTENDED : 2542)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 01.06.2019 RESULT (ATTENDED : 2542)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                   84 33 95 5 85 173 264 7
2 1514904 VAIBHAV SINGH                       75 65 76 62 88 122 239 30
3 1518510 RASHIK RAJ                          51 365 85 18 101 28 237 32
4 1458886 YASH BHARTARI                       52 342 67 161 97 51 216 56
5 1523281 SACHI SINGH                         52 342 66 179 93 81 211 69
6 1458511 RUCHIKA PANJA                       45 522 64 227 101 28 210 72
7 1470496 HUNNY SINGH                         50 386 59 351 100 36 209 73
8 1462461 DEV TYAGI                           55 274 41 972 93 81 189 171
9 1462462 PRIYA AGRAWAL                       45 522 57 399 87 138 189 171
10 1515508 ADITI PATHAK                        35 898 66 179 84 193 185 191
11 1518492 KAVISH RAJ                          32 1008 61 295 90 109 183 209
12 1458389 ANURAG TAKALKAR                     43 595 44 845 90 109 177 268
13 1462304 NIKHIL TIWARI                       46 500 55 460 75 404 176 279
14 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                  56 252 47 714 68 606 171 328
15 1468738 DIVYA SURI                          38 773 55 460 75 404 168 358
16 1460261 ASLESHA DE                          15 1726 50 610 80 273 145 658
17 1467085 ADITYA RAJ SINGH                    41 665 46 752 51 1168 138 766
18 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                   10 1937 68 145 50 1196 128 937
19 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                 20 1526 38 1112 55 1026 113 1211
20 1456900 NEIELOTPAL RAO                      16 1680 27 1585 61 809 104 1377
21 1514399 ANSHU PRIYA                         10 1937 14 2085 58 921 82 1722
22 1458622 SURABHI KUMARI                      -3 2516 23 1730 58 921 78 1781