XI PMT IC (NEET MODEL) ON 10.06.2019 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
XI PMT IC (NEET MODEL) ON 10.06.2019 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1642932 ROCKY KUMAR 131   128   151   145   555  
2 1656126 MEHWISH KHAN 149   142   133   118   542  
3 1653457 ANKIT KUMAR 134   145   119   86   484  
4 1642539 SUNDARAM KUMAR 124   119   138   84   465  
5 2222002 SHRUTI RAO 95   126   143   99   463  
6 1652200 ADARSHDEEP 121   112   143   80   456  
7 1684624 JYOTSANA SINGH    107 31 111 21 120 8 106 7 444 6
8 2222004 SAHIL SINGH 97   135   122   82   436  
9 1668801 ANJALI 100   110   130   95   435  
10 1642546 RENU              118 23 110 22 121 6 83 18 432 10
11 1645028 ROHIT RAI         127 15 84 46 109 13 110 6 430 11
12 1665071 SHRADDHA BHANDARI 131   110   107   75   423  
13 1650791 ANJALI JOSHI 126   135   122   35   418  
14 1639488 ANISHA 128   128   106   52   414  
15 1668762 GARIMA BHATT 111   101   101   89   402  
16 1652795 YASH              103 35 85 44 113 11 99 11 400 21
17 1668980 LAKSHAY SAXENA 115   110   90   75   390  
18 2222001 ASHI 88   139   121   39   387  
19 2222003 ARBAD HALDER 133   93   100   35   361  
20 1630552 SANSKAR SINGH 106   69   57   77   309  
21 1596060 SHREYA SHEKHAR 76   100   73   53   302  
22 1633367 AKSHITA KOTHARI 132   81   19   65   297  
23 1666664 AKSHAT DHAYANT 86   81   77   42   286  
24 1689489 DIVYA SINGH       31 72 62 57 100 18 43 46 236 51
25 1677973 ADITYA MISHRA 85   28   64   21   198  
26 1671655 KUSUM DIXIT 105   41   35   13   194