SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 24.06.2019 RESULT (ATTENDED : 749)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 24.06.2019 RESULT (ATTENDED : 749)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (80) M-RANK PHY   (80) P-RANK CHE    (80) C-RANK TOT (240) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH           10 133 48 4 44 8 102 4
2 1518510 RASHIK RAJ            -2 695 50 2 42 10 90 7
3 1518492 KAVISH RAJ            12 99 42 8 28 80 82 13
4 1458886 YASH BHARTARI         12 99 34 20 18 236 64 35
5 1515508 ADITI PATHAK          6 276 36 15 20 202 62 43
6 1508618 SUVIGYA GARG          4 443 16 175 36 28 56 60
7 1458389 ANURAG TAKALKAR       8 227 26 44 18 236 52 79
8 1481561 KISLAY KRISHNAN       4 443 12 303 34 35 50 90
9 1462462 PRIYA AGRAWAL         4 443 18 130 28 80 50 90
10 1462120 PALAK PRATEEK         0 631 28 38 22 150 50 90
11 1458511 RUCHIKA PANJA         4 443 28 38 6 590 38 189
12 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT    8 227 18 130 10 477 36 217
13 1489066 AYUSH KUMAR SINGH     -2 695 22 81 12 420 32 276
14 1514904 VAIBHAV SINGH         6 276 10 366 12 420 28 345
15 1511500 PLAKSHA               0 631 2 645 24 122 26 377
16 1462461 DEV TYAGI             -4 728 24 64 2 669 22 451
17 1467085 ADITYA RAJ SINGH      -2 695 6 514 16 297 20 508
18 1460701 GURU VACHAN           8 227 12 303 -4 736 16 580
19 1458622 SURABHI KUMARI        -2 695 2 645 -4 736 -4 732