SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 10.06.2019 RESULT (ATTENDED : 174)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 12
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 10.06.2019 RESULT (ATTENDED : 174)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                              28 14 60 1 50 4 138 1
2 1462461 DEV TYAGI                                44 3 42 10 44 8 130 2
3 1458886 YASH BHARTARI                            14 41 44 9 48 6 106 3
4 1508618 SUVIGYA GARG                             22 19 26 23 38 12 86 4
5 1523281 SACHI SINGH                              18 28 20 38 44 8 82 5
6 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                      28 14 18 45 34 17 80 6
7 1456900 NEIELOTPAL RAO                           0 173 44 9 34 17 78 7
8 1458389 ANURAG TAKALKAR                          18 28 28 19 28 23 74 8
9 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        18 28 18 45 34 17 70 9
10 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         30 9 20 38 16 46 66 11
11 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       16 37 8 73 42 9 66 11
12 1514904 VAIBHAV SINGH                            24 17 26 23 10 59 60 12
13 1515508 ADITI PATHAK                             10 52 32 14 16 46 58 13
14 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                        10 52 22 33 0 81 32 14
15 1462449 TUSHAR JAIN                              16 37 8 73 2 76 26 15
16 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                      0 173 0 118 8 65 8 18