IX FOUNDATION - 19.05.2018 RESULT

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA
IX FOUNDATION  - 19.05.2018 RESULT
SNO ADMNO STUDENT NAME MAT           40 RANK MATH           68 RANK BIO                44 RANK PHY                44 RANK CHE               44 RANK TOTAL         240 RANK
1 1459997 MANASWI SINGH          40 119 63 100 44 38 44 24 39 27 230 12
2 1639852 SAMPURNA SEN           40 119 68 65 39 63 34 91 34 53 215 30
3 1623402 VIGYASV SHRI 35   59   39   39   34   206  
4 1594397 AMAN KUMAR PANDEY      40 119 63 100 36 88 31 99 21 167 191 87
5 1596235 PRANAV RANA 35   45   44   31   29   184  
6 1596946 HARSHAL KUMAR 35   60   26   34   29   184  
7 1600329 ADITYA JHA             40 119 58 131 26 176 34 91 21 167 179 111
8 1600602 NIKHIL KUMAR THAKUR    40 119 57 136 33 105 17 179 31 61 178 112
9 1591250 ASHNEET JHA            35 188 68 65 31 135 18 173 21 167 173 124
10 1639929 SHANKAR B NAIR 35   58   33   20   26   172  
11 1487187 ANISH KUMAR            40 119 57 136 35 91 20 163 18 190 170 131
12 1595424 MANAN WADHWA           30 217 64 69 36 88 14 199 25 114 169 135
13 1642099 VANSH VASHIST          40 119 52 167 28 151 20 163 27 95 167 138
14 1630128 GARVANSHI GAHLAUT 30   54   31   30   21   166  
15 1591827 KISHAN SHARMA 35   59   20   19   31   164  
16 1617880 SHITIJ GOYAL 35   53   31   12   29   160  
17 1645247 DEV OHLAN 30   45   26   34   21   156  
18 1606817 AJAY PRASAD 35   54   26   12   26   153  
19 1594818 ARNAV RANA 35   68   16   10   21   150  
20 1625976 MAYANK RAJA 35   32   44   12   27   150  
21 1641433 MEDHANSH AGARWAL       35 188 63 100 18 226 9 226 19 181 144 177
22 2222001 2222001 30   42   31   18   23   144  
23 1599465 1599465 35   37   34   21   16   143  
24 1608339 SHAMBHAVI 35   47   26   13   20   141  
25 1646302 ANSHU 26   37   38   11   29   141  
26 1591828 SUMIT KUMAR 35   48   8   28   21   140  
27 1646323 AKSHITA RAI 30   35   31   15   27   138  
28 1626358 DRISHTI GOYAL          35 188 37 232 31 135 16 190 17 196 136 183
29 1596187 GARIMA PATHANIA 25   57   29   0   25   136  
30 1639924 DIVYESH R              25 228 58 131 27 157 5 247 20 176 135 184
31 1607653 SHINJINI DATTA         40 119 42 213 39 63 4 254 8 240 133 187
32 1629131 JOSHUA ATULYA LAKRA    35 188 38 226 30 138 13 205 16 206 132 191
33 1608266 SHRAVI SHARMA          35 188 37 232 31 135 16 190 12 221 131 192
34 1613064 ADITYA MUKU 35   40   17   22   17   131  
35 1606060 1606060 30   58   18   2   21   129  
36 1596213 AKSHAT RAWAT 35   63   8   7   13   126  
37 1605093 TANISHQ VATS           23 231 49 179 23 194 6 241 24 128 125 206
38 1639901 ANKUR SINGH 35   44   22   4   18   123  
39 1661878 TORA SHARMA 25   28   31   12   27   123  
40 1641688 ANUJ SHUKLA            30 217 33 238 18 226 11 216 21 167 113 230
41 1598813 VINEET KHATRI          4 260 52 167 30 138 15 193 7 244 108 235
42 1603649 LAVANYA CHOUDARY 35   27   31   10   4   107  
43 1615351 ANYA RAI               30 217 29 249 31 135 9 226 6 252 105 238
44 1639908 HARSHIT SHARMA 27   43   21   0   8   99  
45 1589803 RICHIT KASHYAP         2 262 40 220 31 135 4 254 21 167 98 244
46 1626562 SATYANSHI UDAR 25   36   22   3   10   96  
47 1639481 SUSHIL 35   12   16   19   11   93  
48 1639667 VINEET GAUTAM          20 244 41 217 17 229 7 232 4 257 89 253
49 1640296 MITALI RAWAT 20   16   16   8   27   87  
50 1658995 VRIDDHI BHARDWAJ 30   19   26   -5   16   86  
51 1626089 ABHISHEK TOPPO         31 199 11 267 21 211 6 241 4 257 73 260
52 1673341 SUKHVIR SINGH YADAV 20   4   17   0   12   53  
53 1595094 1595094 10   -3   8   8   11   34