XII INCOMING NIZ - MAIN TEST ON 04.05.2019 RESULT (ATTENDED : 3858)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
XII INCOMING NIZ -  MAIN TEST ON 04.05.2019 RESULT (ATTENDED : 3858)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1515508 ADITI PATHAK                        71 219 81 101 88 393 240 90
2 1470496 HUNNY SINGH                         75 166 51 927 91 305 217 189
3 1518510 RASHIK RAJ                          47 915 50 991 92 283 189 457
4 1462120 PALAK PRATEEK                       48 873 35 1919 103 85 186 500
5 1508618 SUVIGYA GARG                        63 372 26 2513 97 184 186 500
6 1458886 YASH BHARTARI                       46 960 40 1576 80 697 166 837
7 1462461 DEV TYAGI                           45 996 41 1519 77 810 163 885
8 1462462 PRIYA AGRAWAL                       42 1150 39 1650 79 729 160 955
9 1518492 KAVISH RAJ                          52 730 33 2060 72 1018 157 1016
10 1514904 VAIBHAV SINGH                       80 114 21 2799 52 2019 153 1108
11 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                  35 1554 47 1145 70 1113 152 1133
12 1462304 NIKHIL TIWARI                       51 767 30 2246 62 1496 143 1314
13 1467085 ADITYA RAJ SINGH                    38 1378 25 2580 78 768 141 1360
14 1523281 SACHI SINGH                         57 547 27 2441 53 1969 137 1460
15 1518401 RUDRA PRATAP                        73 187 4 3776 59 1634 136 1494
16 1468738 DIVYA SURI                          25 2203 38 1724 73 979 136 1494
17 1519878 ANKIT KUMAR                         10 3182 25 2580 100 135 135 1526
18 1456900 NEIELOTPAL RAO                      30 1886 18 2999 80 697 128 1697
19 1511500 PLAKSHA                             14 2919 18 2999 93 263 125 1762
20 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH                 31 1824 21 2799 70 1113 122 1836
21 1460261 ASLESHA DE                          38 1378 34 1987 44 2476 116 1996
22 1462449 TUSHAR JAIN                         32 1762 18 2999 64 1399 114 2064
23 1481561 KISLAY KRISHNAN                     5 3481 25 2580 77 810 107 2256
24 1458389 ANURAG TAKALKAR                     23 2352 15 3166 68 1212 106 2292
25 1514399 ANSHU PRIYA                         37 1441 17 3048 45 2421 99 2462
26 1460701 GURU VACHAN                         25 2203 4 3776 68 1212 97 2523
27 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                 24 2277 5 3662 46 2370 75 3030