SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 29.04.2019 RESULT (ATTENDED : 2829)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 29.04.2019 RESULT (ATTENDED : 2829)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1458886 YASH BHARTARI        36 15 44 2 17 533 97 8
2 1518510 RASHIK RAJ           23 134 41 9 27 90 91 12
3 1456900 NEIELOTPAL RAO       46 4 41 9 0 2663 87 15
4 1508618 SUVIGYA GARG         22 154 30 65 27 90 79 30
5 1470496 HUNNY SINGH          25 93 28 94 20 344 73 54
6 1462462 PRIYA AGRAWAL        17 364 24 176 23 209 64 109
7 1481561 KISLAY KRISHNAN      14 544 15 716 34 15 63 118
8 1462120 PALAK PRATEEK        15 485 15 716 32 26 62 130
9 1514904 VAIBHAV SINGH        23 134 29 80 10 1225 62 130
10 1458879 PRATYASHU SHEKHAR    9 990 35 32 17 533 61 144
11 1475984 YERRA SRIRAM MAYUKH 27 67 16 627 18 463 61 144
12 1458389 ANURAG TAKALKAR      20 218 20 347 19 400 59 168
13 1523281 SACHI SINGH          15 485 13 938 28 63 56 207
14 1518492 KAVISH RAJ           28 58 18 452 9 1360 55 227
15 1460701 GURU VACHAN          14 544 33 45 3 2303 50 317
16 1515508 ADITI PATHAK         30 38 3 2285 16 612 49 340
17 1458511 RUCHIKA PANJA        18 309 22 259 8 1496 48 356
18 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL 14 544 23 212 8 1496 45 442
19 1462461 DEV TYAGI            17 364 15 716 10 1225 42 547
20 1467085 ADITYA RAJ SINGH     19 264 15 716 8 1496 42 547
21 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   17 364 15 716 7 1656 39 647
22 1462449 TUSHAR JAIN          5 1542 20 347 14 773 39 647
23 1518401 RUDRA PRATAP         15 485 16 627 0 2663 31 1025
24 1519878 ANKIT KUMAR          -2 2722 12 1042 8 1496 18 1812