JR-NIZ MAIN TEST ON 27.04.2019 RESULT (ATTENDED : 3718)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 27.04.2019 RESULT (ATTENDED : 3718)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1508618 SUVIGYA GARG                        86 243 94 233 73 187 253 81
2 1462120 PALAK PRATEEK                       51 1514 102 96 80 98 233 173
3 1470496 HUNNY SINGH                         82 319 94 233 57 587 233 173
4 1518510 RASHIK RAJ                          62 940 98 147 67 303 227 202
5 1458886 YASH BHARTARI                       92 154 87 390 43 1286 222 248
6 1462461 DEV TYAGI                           67 723 80 603 60 496 207 390
7 1462462 PRIYA AGRAWAL                       47 1781 91 291 69 265 207 390
8 1515508 ADITI PATHAK                        83 300 88 362 35 1804 206 400
9 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                  42 2085 84 479 75 153 201 463
10 1523281 SACHI SINGH                         67 723 83 514 48 989 198 507
11 1514904 VAIBHAV SINGH                       95 121 49 2075 53 730 197 514
12 1458389 ANURAG TAKALKAR                     62 940 62 1387 58 552 182 734
13 1458511 RUCHIKA PANJA                       56 1223 70 1000 55 660 181 751
14 1460261 ASLESHA DE                          54 1329 63 1341 49 938 166 1035
15 1456900 NEIELOTPAL RAO                      93 144 42 2425 24 2583 159 1195
16 1481561 KISLAY KRISHNAN                     7 3682 76 730 76 138 159 1195
17 1518401 RUDRA PRATAP                        81 337 51 1970 25 2514 157 1257
18 1518492 KAVISH RAJ                          83 300 43 2378 22 2717 148 1460
19 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                   58 1126 67 1161 12 3271 137 1744
20 1462304 NIKHIL TIWARI                       54 1329 56 1724 19 2912 129 1987
21 1519878 ANKIT KUMAR                         13 3493 55 1771 53 730 121 2205
22 1468738 DIVYA SURI                          33 2643 53 1859 34 1877 120 2230
23 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                 73 527 5 3653 25 2514 103 2625
24 1514399 ANSHU PRIYA                         37 2396 46 2242 14 3176 97 2763
25 1460701 GURU VACHAN                         31 2755 42 2425 4 3544 77 3130
26 1467085 ADITYA RAJ SINGH                    12 3541 2 3683 5 3508 19 3692