TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 28-03-2019

TEST TYPE- (MAINS)-CRASH-NORTH-IP,TEST DATE 28-03-2019
S NO ROLL_NO NAME MATH

(40)
MR PHY

(40)
PR CHE

(40)
CR TOT

(120)
AIR
1 1366417 HARSH                               21 2 30 6 20 25 71 4
2 1636242 VIPIN                               16 5 8 45 22 22 46 20
3 1633571 HARSH GAHLOT                        8 16 19 17 13 44 40 24
4 1633579 SAGAR SINGH                         8 16 14 23 8 53 30 30
5 1634240 HARSH GOSWAMI                       6 27 16 19 3 64 25 37
6 1638644 DIKSHA                              0 57 20 15 3 64 23 40
7 1634259 MAHEK KHOWALA                       0 57 7 49 14 38 21 46
8 1627203 RIDHI SUNDER SAHANA                 0 57 7 49 13 44 20 48
9 1635050 SWATI MAURYA                        -1 64 14 23 5 58 18 50
10 1636648 ISHA KUMARI                         1 47 10 34 5 58 16 52
11 1634284 SHASHWAT KULSHRESHTHA               1 47 0 70 14 38 15 58
12 1636324 SRISHTI SINGH                       4 35 10 34 1 67 15 58
13 1636755 PRATEEK SINGH                       1 47 0 70 14 38 15 58
14 1636406 ALOK KUMAR                          8 16 8 45 -2 71 14 60
15 1631575 DISHA CHAUDHARY                     0 57 2 65 12 45 14 60
16 1636335 DEEKSHA SACHAN`                     -2 67 4 59 9 49 11 64