SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 08.04.2019 RESULT (ATTENDED : 3715)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 08.04.2019 RESULT (ATTENDED : 3715)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (88) M-RANK PHY   (88) P-RANK CHE    (88) C-RANK TOT (264) T-RANK
1 1456900 NEIELOTPAL RAO       56 8 56 4 28 973 140 14
2 1462304 NIKHIL TIWARI        32 304 58 3 50 92 140 14
3 1470496 HUNNY SINGH          52 24 42 22 40 309 134 20
4 1508618 SUVIGYA GARG         32 304 36 42 54 56 122 35
5 1515508 ADITI PATHAK         42 90 42 22 30 801 114 47
6 1462120 PALAK PRATEEK        36 182 28 90 48 122 112 51
7 1518401 RUDRA PRATAP         42 90 36 42 26 1143 104 65
8 1514904 VAIBHAV SINGH        34 240 18 272 36 471 88 152
9 1458389 ANURAG TAKALKAR      44 69 8 1494 34 570 86 181
10 1462461 DEV TYAGI            32 304 14 541 40 309 86 181
11 1458511 RUCHIKA PANJA        26 597 10 1051 50 92 86 181
12 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT   42 90 16 392 26 1143 84 201
13 1523281 SACHI SINGH          30 377 14 541 32 680 76 317
14 1481561 KISLAY KRISHNAN      22 911 16 392 20 1713 58 787
15 1462449 TUSHAR JAIN          26 597 14 541 8 3001 48 1234
16 1460701 GURU VACHAN          6 2793 8 1494 30 801 44 1449
17 1458622 SURABHI KUMARI       22 911 -2 3473 22 1499 42 1568
18 1489066 AYUSH KUMAR SINGH    16 1534 14 541 12 2607 42 1568
19 1514399 ANSHU PRIYA          8 2613 8 1494 16 2157 32 2198
20 1467085 ADITYA RAJ SINGH     24 743 -4 3594 10 2782 30 2312
21 1460261 ASLESHA DE           16 1534 -4 3594 18 1921 30 2312
22 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL  4 3160 4 2477 20 1713 28 2436
23 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR -2 3639 4 2477 8 3001 10 3394