SR-NIZ_INCOMING ADV TEST ON 01.04.2019 RESULT (ATTENDED : 3918)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
SR-NIZ_INCOMING  ADV TEST ON 01.04.2019 RESULT (ATTENDED : 3918)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (62) M-RANK PHY   (62) P-RANK CHE    (62) C-RANK TOT (186) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                              45 79 41 333 25 88 111 18
2 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                       47 50 39 432 14 1046 100 49
3 1458886 YASH BHARTARI                            44 111 39 432 11 1673 94 74
4 1518510 RASHIK RAJ                               32 782 43 267 19 370 94 74
5 1508618 SUVIGYA GARG                             30 981 40 382 22 187 92 85
6 1515508 ADITI PATHAK                             38 333 31 900 22 187 91 92
7 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                        42 166 30 976 17 578 89 107
8 1462120 PALAK PRATEEK                            39 281 23 1540 20 288 82 158
9 1462461 DEV TYAGI                                40 239 31 900 10 1942 81 169
10 1518492 KAVISH RAJ                               44 111 14 2503 22 187 80 183
11 1458511 RUCHIKA PANJA                            39 281 21 1760 18 472 78 204
12 1481561 KISLAY KRISHNAN                          24 1634 45 207 6 2939 75 240
13 1467085 ADITYA RAJ SINGH                         33 692 28 1120 7 2668 68 352
14 1518401 RUDRA PRATAP                             38 333 16 2295 13 1238 67 372
15 1456900 NEIELOTPAL RAO                           37 388 29 1037 0 3876 66 389
16 1171695 TEJA BHAVANI SHANKAR 51 19 0 3899 0 3876 51 729
17 1458622 SURABHI KUMARI                           18 2405 9 3094 18 472 45 871