JR-NIZ MAIN TEST ON 20.04.2019 RESULT (ATTENDED : 3954)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 20.04.2019 RESULT (ATTENDED : 3954)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1508618 SUVIGYA GARG                        94 272 78 15 85 108 257 16
2 1458886 YASH BHARTARI                       82 664 87 6 73 261 242 35
3 1456900 NEIELOTPAL RAO                      97 210 85 9 50 980 232 48
4 1514904 VAIBHAV SINGH                       104 102 66 53 62 519 232 48
5 1470496 HUNNY SINGH                         95 255 50 189 80 153 225 64
6 1518510 RASHIK RAJ                          77 887 88 5 56 725 221 74
7 1458879 PRATYASHU SHEKHAR                   95 255 45 270 75 229 215 94
8 1462120 PALAK PRATEEK                       75 970 45 270 88 69 208 128
9 1462461 DEV TYAGI                           69 1260 64 64 72 275 205 145
10 1515508 ADITI PATHAK                        91 349 59 99 51 934 201 170
11 1523281 SACHI SINGH                         66 1414 72 31 62 519 200 178
12 1462462 PRIYA AGRAWAL                       73 1058 49 200 76 212 198 197
13 1481561 KISLAY KRISHNAN                     28 3385 61 85 96 30 185 304
14 1518492 KAVISH RAJ                          95 255 30 778 43 1329 168 512
15 1511500 PLAKSHA                             81 704 29 843 49 1024 159 657
16 1460261 ASLESHA DE                          78 843 36 494 45 1229 159 657
17 1458511 RUCHIKA PANJA                       65 1465 28 897 58 645 151 791
18 1467085 ADITYA RAJ SINGH                    91 349 40 381 19 2962 150 820
19 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                   77 887 30 778 37 1674 144 935
20 1458622 SURABHI KUMARI                      47 2466 23 1227 63 484 133 1186
21 1462304 NIKHIL TIWARI                       61 1681 37 465 31 2079 129 1289
22 1458389 ANURAG TAKALKAR                     57 1893 20 1489 45 1229 122 1483
23 1518401 RUDRA PRATAP                        71 1155 47 235 2 3793 120 1549
24 1460701 GURU VACHAN                         65 1465 21 1385 33 1946 119 1575
25 1462449 TUSHAR JAIN                         73 1058 16 1859 27 2389 116 1661
26 1519878 ANKIT KUMAR                         57 1893 25 1095 13 3338 95 2281
27 1514399 ANSHU PRIYA                         43 2702 4 3115 32 2014 79 2756
28 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                 20 3630 0 3675 23 2684 43 3578