JR-NIZ MAIN TEST ON 15.04.2019 RESULT (ATTENDED : 2499)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 15.04.2019 RESULT (ATTENDED : 2499)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1470496 HUNNY SINGH                         61 335 68 33 72 65 201 36
2 1508618 SUVIGYA GARG                        53 489 60 62 73 61 186 62
3 1515508 ADITI PATHAK                        49 593 78 14 49 461 176 85
4 1518510 RASHIK RAJ                          56 412 74 21 41 732 171 102
5 1462461 DEV TYAGI                           52 518 25 690 74 55 151 219
6 1481561 KISLAY KRISHNAN                     11 1940 98 2 35 1024 144 267
7 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT                  32 1139 41 220 67 119 140 300
8 1462120 PALAK PRATEEK                       44 734 28 557 67 119 139 311
9 1458886 YASH BHARTARI                       49 593 40 240 41 732 130 389
10 1462462 PRIYA AGRAWAL                       31 1176 44 165 55 320 130 389
11 1458511 RUCHIKA PANJA                       47 654 42 201 40 786 129 401
12 1523281 SACHI SINGH                         30 1228 44 165 54 338 128 417
13 1462449 TUSHAR JAIN                         63 299 26 627 36 958 125 455
14 1467085 ADITYA RAJ SINGH                    24 1433 60 62 37 917 121 503
15 1514904 VAIBHAV SINGH                       48 617 32 415 35 1024 115 556
16 1458389 ANURAG TAKALKAR                     31 1176 42 201 40 786 113 583
17 1458622 SURABHI KUMARI                      24 1433 38 276 50 426 112 593
18 1462304 NIKHIL TIWARI                       18 1678 46 145 36 958 100 784
19 1460701 GURU VACHAN                         17 1716 43 180 29 1353 89 989
20 1489066 AYUSH KUMAR SINGH                   45 706 30 482 14 2094 89 989
21 1456900 NEIELOTPAL RAO                      39 898 26 627 20 1807 85 1060
22 1518492 KAVISH RAJ                          43 772 30 482 4 2425 77 1233
23 1518401 RUDRA PRATAP                        30 1228 13 1425 4 2425 47 1869
24 1586441 AYUSH NARAYAN KAMAL                 -2 2455 2 2180 18 1895 18 2370
25 1519878 ANKIT KUMAR                         -7 2493 11 1572 13 2136 17 2379