JR-NIZ MAIN TEST ON 05.04.2019 RESULT (ATTENDED : 4021)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
JR-NIZ  MAIN TEST ON 05.04.2019 RESULT (ATTENDED : 4021)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1508618 SUVIGYA GARG        53 306 87 7 98 453 238 53
2 1515508 ADITI PATHAK        60 175 84 16 79 1355 223 114
3 1458879 PRATYASHU SHEKHAR   40 797 85 12 87 928 212 182
4 1470496 HUNNY SINGH         69 65 43 1864 96 537 208 210
5 1462120 PALAK PRATEEK       36 1031 71 129 97 497 204 247
6 1468738 DIVYA SURI          43 647 57 761 104 258 204 247
7 1462462 PRIYA AGRAWAL       48 447 66 256 85 1053 199 302
8 1523281 SACHI SINGH         44 609 70 151 80 1299 194 360
9 1518510 RASHIK RAJ          48 447 52 1137 94 626 194 360
10 1458511 RUCHIKA PANJA       48 447 55 916 77 1469 180 618
11 1458886 YASH BHARTARI       55 256 42 1945 77 1469 174 776
12 1460318 KARAN KUMAR BHAGAT  56 234 38 2197 73 1704 167 977
13 1462461 DEV TYAGI           45 566 20 3197 102 321 167 977
14 1514904 VAIBHAV SINGH       38 907 72 120 41 3303 151 1439
15 1460261 ASLESHA DE          44 609 44 1777 53 2791 141 1741
16 1511500 PLAKSHA             39 853 41 1998 58 2552 138 1842
17 1481561 KISLAY KRISHNAN     8 3543 58 699 70 1912 136 1885
18 1456900 NEIELOTPAL RAO      20 2413 57 761 42 3269 119 2377
19 1462304 NIKHIL TIWARI       26 1820 53 1065 33 3547 112 2589
20 1518492 KAVISH RAJ          50 382 57 761 0 4013 107 2718
21 1460701 GURU VACHAN         24 2017 40 2070 36 3454 100 2885
22 1458389 ANURAG TAKALKAR     34 1179 16 3369 47 3066 97 2946
23 1462449 TUSHAR JAIN         31 1415 12 3529 45 3148 88 3160
24 1458622 SURABHI KUMARI      16 2812 23 3052 48 3025 87 3180
25 1514399 ANSHU PRIYA         8 3543 19 3245 46 3103 73 3477
26 1489066 AYUSH KUMAR SINGH   38 907 20 3197 3 4001 61 3673