TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-X-STU-NORTH,TEST DATE-27-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-X-STU-NORTH,TEST DATE-27-01-2019
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
BR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT AIR
1 1575256 MAYANK KUMAR BHARTI 27 7 23.5 5 26 1 76.5 5
2 1338288 ARYAN CHUG 27 7 23.5 5 26 1 76.5 5
3 1447175 JAYANT SAINI 26 11 21 20 26 1 73 10
4 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA 28 1 19 29 26 1 73 10
5 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH 25 19 20.5 20 23 22 68.5 19
6 1495644 PRASUN KUMAR SINGH 23 31 21.5 13 20 36 64.5 26
7 1476610 DAKSH DUA                      2 1.5 36 22 13 20 36 63.5 28
8 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA 20 47 18.5 29 20 36 58.5 36
9 1461265 MEGHANA YADAV                  2 3.5 25 15.5 48 19 42 58 37
10 1571198 LEEPAKSHI ARVIND 22 36 9.5 78 22 28 53.5 40
11 1508605 AKSHITA KOTHARI 21 44 18.5 29 13 70 52.5 42
12 1350551 AADITYA SINGH 21 44 9.5 78 19 42 49.5 51
13 1516292 MEGHA SENGER 24 25 9 80 12 76 *       45.00 57
14 1526035 AYUSH KUMAR 10 75 16 48 18.5 42 44.5 59
15 1395813 VATSAL  SINGH 15 63 16.5 44 9 86 *       40.50 65
16 1511151 SNEHA RAI 18 53 4 93 11.5 76 *       33.50 78
17 1487226 CHANDAN PANDIT 8.5 77 14 55 8.5 86 *       31.00 83