TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-X-STU-NORTH,TEST DATE-13-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-X-STU-NORTH,TEST DATE-13-01-2019
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
BR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT

(80)
AIR
1 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH 23 27 25 4 23 14 71 8
2 1345204 BHAVYA GOYAL 27 6 20 23 20.5 20 67.5 15
3 1336066 G.MANMOHIT MAHADEV 23 27 20.5 21 23 14 66.5 18
4 1461265 MEGHANA YADAV 26 7 15 58 18 32 59 27
5 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA 26 7 17 44 15.5 37 58.5 28
6 1468899 SUSHANT ANTIL 21 41 19 32 13.5 47 53.5 36
7 1380302 PRINCE KUMAR 25 10 11 77 17 34 53 38
8 1508605 AKSHITA KOTHARI 22 32 14.5 58 13.5 47 50 41
9 1526035 AYUSH KUMAR 19 50 14.5 58 16 37 49.5 43
10 1524377 TAUSHIKA SINGHANIA 20.5 41 12 75 16 37 48.5 46
11 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA 21 41 11 77 15.5 37 47.5 49
12 1511151 SNEHA RAI 21 41 9 88 12 55 42 61
13 1350551 AADITYA SINGH 12 74 16 50 12.5 53 40.5 65
14 1487226 CHANDAN PANDIT 19.5 46 7 90 11 58 37.5 68
15 1395813 VATSAL  SINGH 15.5 63 13 68 8.5 64 37 69
16 1372017 SIDDHANT MISHRA 14.5 66 10 85 12.5 53 37 69
17 1519253 VUDAYANA CHAITANYA KUMAR 16.5 60 11 77 7.5 69 35 73
18 1485911 TARUN SHRIVAS 6 93 6 91 2 94 14 97