TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-27-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-27-01-2019
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
BR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT AIR
1 1480867 SAMRIDHI JOON 28 1 18 62 26 1 72 33
2 1514198 HARSH KUMAR JHA 26 20 21 57 23 44 70 41
3 1462466 ANANT AGRAWAL 27 14 21 57 19 62 67 47
4 1502271 RUPAKSHI SAINI 27 14 13 70 26 1 66 49
5 1464831 SATYAM KUMAR JHA 26 20 12 73 23 44 61 55
6 1584832 MOHAL 22 50 16 65 21 49 59 57
7 1470415 KREETIJAYA 24 39 13 70 21 49 58 58
8 1462454 UJVAL SAI MUNAGALA 25 34 14 69 18 65 57 60
9 1467329 MANIKESH RANJAN SINHA 24 39 9 78 19 62 52 67
10 1487079 AKSHAY 26 20 12 73 11 75 49 69
11 1469444 SHAURYA BHANDARI 18 62 15 66 15 68 48 70
12 1461258 KASHISH YADAV 24 39 11 75 12 73 47 71
13 1495442 MANISHANKAR 18 62 13 70 13.5 71 44.5 73
14 1582409 FALAK SIDDIQUI 26 20 11 75 3 79 40 75
15 1469442 SUYASH BHANDARI 13 72 10 77 15 68 38 77
16 1476585 MAJID RASOOL 8 77 5 80 11 75 24 79