TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-13-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-13-01-2019
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
BR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT

(80)
AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 28 1 22.5 5 21 15 71.5 6
2 1460364 RAKSHIT YADAV 28 1 13 16 18 18 59 16
3 1474149 BHAWYA 28 1 10 23 14 21 52 17
4 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 21 14 10.5 21 20.5 15 52 17
5 1568063 PARNIKA BANERJEE 18 18 16 15 17.5 18 51.5 19
6 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 19.5 15 13 16 14.5 20 47 21
7 1515433 SANYAM MUKESH 15 24 12 20 14 21 41 22
8 1576978 ANGEL SOUMYA 17 21 6 25 7 27 *       30.00 25
9 1520377 APRAJITA MISHRA 19.5 15 5 28 3 28 *       27.50 26
10 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 9.5 26 6 25 9 25 *       24.50 27
11 1487928 PRANAMYA CHANDRA 4 28 6 25 8.5 25 *       18.50 28