TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-27-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-27-01-2019
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
BR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT AIR
1 1520426 ANSHITA JAIN 27 30 26 1 22 75 75 14
2 1462290 GARGI MOHAPATRA 27 30 26 1 22 75 75 14
3 1492534 KINSHUK GOSWAMI 25 62 23 46 26 1 74 19
4 1499964 NAINA THAKUR 26 43 24 34 23 56 73 24
5 1464839 ABHISHEK PANDEY 25 62 24 34 24 39 73 24
6 1505878 ANU SHREE 24 75 19.5 82 24.5 23 68 54
7 1463058 AADI MAKRAND JOSHI 23.5 75 22 62 19 122 64.5 81
8 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY 27 30 19 97 17 135 63 89
9 1488299 MOHAMMAD RAZA HASNAIN 19 128 22.5 46 21 93 62.5 94
10 1584834 PRACHI KUMARI 20 112 15 140 26 1 61 99
11 1489060 VAIBHAV KUMAR 19 128 20 82 22 75 61 99
12 1467443 AYUSH GODARA 21.5 93 21 66 17.5 129 60 106
13 1472980 KRISHNANSHU PANDA 23.5 75 18.5 97 16.5 135 58.5 117
14 1507422 SHASHANK 22 93 15.5 132 20 102 57.5 122
15 1460371 DEVJYOTI NANDI 16.5 141 25 19 8 187 49.5 142
16 1546717 KUNAL SHARMA 15 153 20 82 10 180 45 156
17 1466668 BHARGAVI ANAND 18 133 15 140 10.5 173 43.5 160
18 1503377 MEGHNA PAL 13.5 160 11 163 17 135 41.5 163
19 1520440 POORNIMA BAJPAI 18.5 128 7 180 15.5 146 41 164
20 1515272 KUNAL VIJAY 11 172 11 163 13.5 163 35.5 172
21 1513669 K.BHANU.V 9 180 10.5 163 16 146 35.5 172
22 1584503 PRAGYA BATRA 8 181 8 178 13 166 29 182
23 1461879 APOORVA MISHRA 14 160 5 190 7 189 26 185
24 1524429 SHAGUFTA MUSHARRAF 15 153 4 191 7 189 26 185
25 1502744 SOMYA MISHRA 12.5 166 1 196 9 184 22.5 191
26 1460034 ADITYA SINGH BISHT 1 195 10 171 4.5 194 15.5 197