TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-13-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -SCIENCE)-IX-STU-NORTH,TEST DATE-13-01-2019
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
BR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT AIR
1 1464839 ABHISHEK PANDEY 27.5 1 25 21 22 88 74 29
2 1505878 ANU SHREE 28 1 22 74 24 51 74 30
3 1462035 ABHINAV RAWAT 27.5 1 25 21 19 115 71 45
4 1468937 AARYAN KASHYAP 24.5 46 24 39 23 69 71 45
5 1463058 AADI MAKRAND JOSHI 27.5 1 24 39 18 132 69 55
6 1467443 AYUSH GODARA 26 35 25 21 18 132 69 56
7 1514253 HARSHIT KUMAR 26 35 23 63 19 115 68 61
8 1507422 SHASHANK 28 1 20 101 17 146 65 81
9 1460004 VAISHNAVI JHA 27.5 1 15 144 22.5 69 65 81
10 1584834 PRACHI KUMARI 27.5 1 13.5 158 23 69 64 84
11 1472980 KRISHNANSHU PANDA 25 46 16 140 22.5 69 63 95
12 1532893 SHAYAN CHAKRABORTY 24 58 15 144 23 69 62 98
13 1572916 KUVAM BHARDWAJ 19 126 22 74 19.5 109 60 110
14 1577386 NIYATI PANDEY 25 46 16 140 17 146 58 122
15 1515272 KUNAL VIJAY 21 95 20 101 16.5 146 57 127
16 1458873 SUYASH CHAMOLI 22 84 17.5 123 18 132 57 127
17 1503377 MEGHNA PAL 23.5 58 12 168 21.5 88 57 130
18 1584503 PRAGYA BATRA 18 135 22 74 16.5 146 56 133
19 1506184 RITESH KUMAR SHARMA 27 27 7 183 18 132 52 144
20 1502772 PAVAN KRISHNA SAI 22.5 70 7 183 18 132 47 154
21 1502744 SOMYA MISHRA 21 95 9.5 175 13.5 174 44 162
22 1516405 DEEPAK SINGH 11 176 15 144 16.5 146 42 165
23 1524429 SHAGUFTA MUSHARRAF 21 95 7 183 9.5 181 *       37. 172
24 1513669 K.BHANU.V 15 162 9.5 175 12 177 *       36. 175
25 1468413 ARYAN 9.5 179 12.5 164 5 192 *       27. 189
26 1461879 APOORVA MISHRA 9 183 7 183 9.5 181 *       25. 191
27 1468406 SAUMYA 1 197 14 158 8.5 186 *       23. 192
28 1577858 SHREY BHATNAGAR 7.5 185 3.5 191 5 192 *       16. 194
29 1460034 ADITYA SINGH BISHT 6 191 -A- -- 9 186 *       15. 195
30 1551874 RAMAN GAUTAM -A- -- 1 196 7 189 *        8. 200
31 1457200 LAVANYA SINGH 1 197 5 189 0 198 *        6. 202