TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-viii-STU-NORTH,TEST DATE-20-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-viii-STU-NORTH,TEST DATE-20-01-2019
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg AIR
1 1329007 SAGNIK PAL 79 7 79 98.75 7 98.75 7
2 1459997 MANASWI SINGH 78 12 78 97.5 12 97.5 12
3 1492282 TEJAS CHAUDHARY 72 31 72 90 31 90 31
4 1516415 ADITYA JHA 68 38 68 85 38 85 38
5 1510656 SATWIK GARG 68 38 68 85 38 85 38
6 1332868 HARSHAL KUMAR                 67.5 38 67.5 84.37 44 84.37 44
7 1352317 SHIVANSH SINGH 63 52 63 78.75 52 78.75 52
8 1460368 ARIHANT JHA 61 56 61 76.25 56 76.25 56
9 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 61 56 61 76.25 56 76.25 56
10 1585192 RICHIT KASHYAP 56 69 56 70 69 70 69
11 1459330 CHRIS JACOB 50 90 50 62.5 90 62.5 90
12 1495642 KANIKA RANA 48 95 48 60 95 60 95
13 1348144 SHAMBHAVI 42 109 42 52.5 109 52.5 109
14 1583454 SHINJINI DATTA 39 111 39 48.75 111 48.75 111
15 1476588 PARAS CHOUDHARY 31 120 31 38.75 120 38.75 120
16 1334890 JAHANVI SENGAR 28 125 28 35 125 35 125
17 1364239 TEJAS SRIVASTAVA 28 125 28 35 125 35 125
18 1514306 TANMAY RUSTAGI 24 130 24 30 130 30 130
19 1581094 LAVANYA CHOUDHARY 21 136 21 26.25 136 26.25 136
20 1333229 AADITYA MUKU 19 137 19 23.75 137 23.75 137
21 1458387 MOHIT KUMAR 6 145 6 7.5 145 7.5 145
22 1507379 PRANSH GUPTA 6 145 6 7.5 145 7.5 145
23 1489399 JAVIN SINGH 4 149 4 5 149 5 149