TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-03-02-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-03-02-2019
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg AIR
1 1514198 HARSH KUMAR JHA 55 45 55 68.75 45 68.75 45
2 1470415 KREETIJAYA 48 50 48 60 50 60 50
3 1584832 MOHAL 43 53 43 53.75 53 53.75 53
4 1562340 PIYUSH KUMAR JHA 37 58 37 46.25 58 46.25 58
5 1487079 AKSHAY 35 60 35 43.75 60 43.75 60
6 1467329 MANIKESH RANJAN SINHA 34 62 34 42.5 62 42.5 62
7 1462466 ANANT AGRAWAL 28 65 28 35 65 35 65
8 1476589 AAYUSH RAWAT 22 66 22 27.5 66 27.5 66
9 1520089 YASH RAJ 20 69 20 25 69 25 69
10 1469442 SUYASH BHANDARI 19 70 19 23.75 70 23.75 70
11 1469444 SHAURYA BHANDARI 18 71 18 22.5 71 22.5 71
12 1464831 SATYAM KUMAR JHA 18 71 18 22.5 71 22.5 71
13 1534232 VANSH BHARDWAJ 11 74 11 13.75 74 13.75 74
14 1487170 PRANSHU PATHAK 8 75 8 10 75 10 75
15 1476585 MAJID RASOOL 7 76 7 8.75 76 8.75 76
16 1582409 FALAK SIDDIQUI 5 77 5 6.25 77 6.25 77