TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-vi-STU-NORTH,TEST DATE-20-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-vi-STU-NORTH,TEST DATE-20-01-2019
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 76 4 76 95 4 95 4
2 1576978 ANGEL SOUMYA 49 21 49 61.25 21 61.25 21
3 1498148 ISHAAN PRIYADARSHI 44 22 44 55 22 55 22
4 1568063 PARNIKA BANERJEE 41 24 41 51.25 24 51.25 24
5 1474149 BHAWYA 41 24 41 51.25 24 51.25 24
6 1515433 SANYAM MUKESH 33 26 33 41.25 26 41.25 26
7 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 28 27 28 35 27 35 27
8 1487928 PRANAMYA CHANDRA 27 28 27 33.75 28 33.75 28
9 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 20 29 20 25 29 25 29
10 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 15 30 15 18.75 30 18.75 30