PASS NEET (NEET MODEL) ON 28.01.2019 RESULT (ATTENDED :225)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 28.01.2019 RESULT  (ATTENDED :225)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1586615 KOMAL                 161 2 151 25 117 14 160 4 589 2
2 1565739 ADARSH KUMAR MISHRA   161 2 165 4 124 8 127 25 577 3
3 1555034 ABHISHEK AHLAWAT      153 7 131 76 136 2 142 11 562 6
4 1578946 SUPRABHA              143 19 152 20 123 10 133 21 551 8
5 1579255 HARSHAL PANCHAL       133 49 142 44 130 4 136 15 541 9
6 1573181 CHANDINI SUREKHA      147 13 151 25 125 7 117 40 540 10
7 1566590 PRIYANSHI JHA         142 22 161 7 90 38 134 19 527 14
8 1558565 RITIKA GUPTA          138 33 138 50 89 43 143 9 508 22
9 1578951 RAKSHA JOSHI          141 25 145 40 76 61 131 22 493 28
10 1578424 DRAKSHA PARVEEN       134 46 141 47 109 22 99 63 483 34
11 1569968 ANUJ AGARWALA         132 54 147 31 68 76 134 19 481 35
12 1579380 SEEMA SEHRAWAT        127 69 150 29 83 50 115 44 475 37
13 1570003 HARSHIT SEHRAWAT      117 104 123 99 91 36 127 25 458 43
14 1583204 AMAN MAHTO            140 28 135 66 68 76 97 68 440 49
15 1564226 AKSHITA SAXENA        113 126 111 130 91 36 108 52 423 57
16 1583083 PRATEEK KUMAR         145 18 130 78 42 121 94 72 411 60
17 1573454 DEEPENDER SHARMA      130 60 130 78 56 100 72 114 388 84
18 1573081 SAI MIRMITH SEKHAR    124 81 122 101 46 114 85 91 377 93
19 1578211 AMIT KUMAR            103 161 77 210 52 104 125 29 357 104
20 1582200 ANJALI KUMARI         119 97 95 179 66 82 72 114 352 109
21 1568114 ANAMIKA SHARMA        112 131 120 108 39 127 59 132 330 119
22 1569992 ANSHALIKA VERMA       112 131 95 179 13 213 109 50 329 120
23 1572399 ADITYA                121 92 97 170 19 190 81 97 318 128
24 1579626 AKASH KUMAR           113 126 86 196 30 153 62 122 291 146
25 1568543 SHUBHAM SHARMA        114 120 72 216 22 176 38 171 246 188
26 1573949 RAHUL KUMAR           45 244 86 196 51 106 59 132 241 191
27 1581372 KANUPRIYA VASHISHTHA  94 183 71 218 7 225 34 180 206 213
28 1582450 SHIVAM KUMAR          78 214 60 235 24 171 26 195 188 221
29 1565785 NAMAN BHARDWAJ        59 235 66 221 5 233 8 229 138 242