(MAIN) XI IIT REG ON 04.02.2019 RESULT (ATTENDED :371)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT REG ON 04.02.2019 RESULT  (ATTENDED :371)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1577830 ROHIT BHARDWAJ      48 109 40 184 16 246 104 171
2 1573091 SAHIL KHOKHAR       70 51 7 328 15 251 92 195
3 1574487 HARKIRAT SINGH      42 133 32 230 9 292 83 211
4 1508614 ABHILESH KUMAR RAI  45 120 10 312 5 325 60 254
5 1581204 AKASH KUMAR YADAV   28 184 17 290 12 267 57 261
6 1577931 ADITYA YADAV        43 125 -1 367 5 325 47 284
7 1565759 KARTIK SHARMA       8 282 6 333 15 251 29 311
8 1565792 VIPUL GUPTA         6 290 19 284 2 350 27 315
9 1573795 AARAV BORAH         5 300 15 298 7 305 27 315
10 1571724 SETOO KUMAR         10 274 -7 370 11 276 14 339
11 1574651 NIKHIL YADAV        0 335 0 364 2 350 2 362