(MAIN) XI IIT IC ON 04.02.2019 RESULT (ATTENDED :171)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
(MAIN) XI IIT IC ON 04.02.2019 RESULT  (ATTENDED :171)
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1517555 MUJTABAH JAVED MALIK      50 23 42 24 66 7 158 6
2 1474550 SAKET RAJ                 51 21 46 17 53 15 150 13
3 1474548 PRIYAM JHA                65 8 55 8 21 87 141 17
4 1489081 PARAMVIR                  29 77 36 38 54 14 119 31
5 1212184 SHIVAM TRIPATHI           43 40 47 16 24 76 114 35
6 1457478 KRISHNA SOMESH DAHALE     41 45 24 74 45 24 110 37
7 1459525 ADITYA BISHT              21 99 39 32 48 21 108 39
8 1538128 ASHISH PANDEY             52 17 34 44 9 130 95 49
9 1540053 AMIT PAL                  46 30 32 51 14 109 92 53
10 1514245 RITIK                     49 26 26 63 8 136 83 62
11 1515221 VISHAL GAURAV             12 128 24 74 43 26 79 66
12 1510508 AYUSH SHANDILYA           40 46 24 74 8 136 72 78
13 1511544 ARYADEEP CHOUDHARY        31 70 32 51 7 143 70 84
14 1520391 ADITYA YADAV              39 48 8 127 19 96 66 90
15 1512381 JATIN RANA                23 92 15 103 23 81 61 99
16 1184049 PRADYUMNA OJHA            29 77 24 74 0 167 53 103
17 1512730 ABHISHEK AANAND           3 158 21 86 25 74 49 106
18 1470347 RAHUL PAL                 35 56 5 141 5 151 45 112
19 1511162 AARYAN RAWAT              12 128 18 96 14 109 44 114
20 1528960 AAYUSH ANAND SINHA        22 93 3 147 18 99 43 117
21 1535884 HARSHIT RAWAT             20 102 3 147 9 130 32 135
22 1519897 UTKARSH KARN              14 118 14 104 3 157 31 139
23 1462460 NAMIT JAIN                8 141 6 135 9 130 23 151
24 1529635 ANUJ KUMAR GOND           6 149 5 141 7 143 18 155
25 1464019 SIDDHANT RAI NIGAM        16 115 -16 171 10 123 10 164