GTA-2 SR-IZ TEST ON 07.02.2019 RESULT (ATTENDED : )

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8_11
GTA-2  SR-IZ  TEST ON 07.02.2019 RESULT (ATTENDED : )
SNO ADMNO STUDENT NAME MATHS (120) M-RANK PHY   (120) P-RANK CHE    (120) C-RANK TOT (360) T-RANK
1 1584703 SATYAM                              96 23 111 13 101 15 308 15
2 1344763 SAKSHAM SONI                        96 23 100 48 85 50 281 29
3 1383843 ANANT                               49 170 59 261 81 61 189 125
4 1560764 SHOBHEET PANDEY                     58 120 62 233 57 206 177 148
5 1330998 ASHWANI TANWAR                      61 104 55 304 51 262 167 177
6 1379750 ARYAN GAUTAM                        19 618 60 251 70 108 149 236
7 1582520 SHREY GOYAL                         20 597 77 142 29 628 126 329
8 1326662 ISHIKA BUDHIRAJA                    21 569 57 284 45 345 123 342
9 1570020 KESHAV JHA                          10 780 72 172 40 421 122 349
10 1330937 ADITI SINGH                         20 597 55 304 42 381 117 381
11 1578652 NAMAN KAUSHIK                       4 876 47 382 49 287 100 486
12 1380934 SHUBHAM KUMAR                       16 667 44 421 39 435 99 490
13 1387434 RAMPAL GRIHDHWAJ SINGH              7 836 60 251 23 722 90 544
14 1344781 TUSHAR KHANDURI                     33 348 32 548 20 760 85 569
15 1361803 ASHISH KUMAR                        27 452 25 633 32 574 84 577
16 1582444 AMMAN AGRAWAL                       4 876 32 548 40 421 76 632
17 1565059 PRAGYAN SINGH                       25 483 6 845 42 381 73 657
18 1584718 DHRUV TALWAR                        4 876 45 407 23 722 72 666
19 1584389 ANJALI                              3 885 53 318 16 809 72 666
20 1583915 MUKESH CHAUHAN                      24 511 15 756 31 588 70 682
21 1372298 SURAJ SINGH                         21 569 17 736 32 574 70 682
22 1557780 PRAJESH RAJ SINGH                   18 635 38 482 12 841 68 701
23 1585245 SHUBHAM YADAV                       17 649 26 618 25 692 68 701
24 1577829 JAI PRAKASH                         26 469 9 811 27 659 62 740
25 1582814 SAURAV SHARMA                       4 876 27 609 25 692 56 769
26 1559470 DAKESH RANA                         22 551 8 822 26 672 56 769
27 1575772 ANKIT JHA                           4 876 32 548 14 828 50 804
28 1556988 HARSH KUMAR                         4 876 29 585 17 801 50 804
29 1391905 NEERAJ KUMAR                        1 892 25 633 17 801 43 822
30 1374808 HARSHITA                            8 815 1 875 22 733 31 857
31 1580039 JARUL JANGID                        2 891 4 856 23 722 29 861
32 1563285 RITU TIWARI                         12 738 12 787 -2 897 22 878