TEST TYPE-Combination : (CBSE)-VIII-STU-NORTH,TEST DATE-16-12-2018

TEST TYPE-Combination : (CBSE)-VIII-STU-NORTH,TEST DATE-16-12-2018
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg AIR
1 1459997 MANASWI SINGH 74 16 74 92.5 16 92.5 16
2 1332868 HARSHAL KUMAR 70 30 70 87.5 30 87.5 30
3 1516415 ADITYA JHA 67 38 67 83.75 38 83.75 38
4 1495642 KANIKA RANA 66 41 66 82.5 41 82.5 41
5 1492282 TEJAS CHAUDHARY 66 41 66 82.5 41 82.5 41
6 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 65 46 65 81.25 46 81.25 46
7 1510372 ANUSHKA SINHA 65 46 65 81.25 46 81.25 46
8 1352317 SHIVANSH SINGH 62 53 62 77.5 53 77.5 53
9 1348144 SHAMBHAVI 58 61 58 72.5 61 72.5 61
10 1476588 PARAS CHOUDHARY 58 61 58 72.5 61 72.5 61
11 1460368 ARIHANT JHA 56 70 56 70 70 70 70
12 1510328 MANNAT SAWHNEY 54 74 54 67.5 74 67.5 74
13 1477527 MADHAV TIWARI 51 79 51 63.75 79 63.75 79
14 1443934 ANUSHA ANAND 48 91 48 60 91 60 91
15 1581094 LAVANYA CHOUDHARY 45 100 45 56.25 100 56.25 100
16 1333229 AADITYA MUKU 31 128 *       31.00 38.75 128 38.75 128
17 1364239 TEJAS SRIVASTAVA 30 130 *       30.00 37.5 130 37.5 130
18 1583454 SHINJINI DATTA 29 134 *       29.00 36.25 134 36.25 134
19 1585192 RICHIT KASHYAP 27 139 *       27.00 33.75 139 33.75 139
20 1514306 TANMAY RUSTAGI 14 152 *       14.00 17.5 152 17.5 152
21 1480586 VAIBHAV BHARDWAJ 6 156 *        6.00 7.5 156 7.5 156
22 1458387 MOHIT KUMAR 3 157 *        3.00 3.75 157 3.75 157
23 1504691 KARTIKAY GIRI 3 157 *        3.00 3.75 157 3.75 157