TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-X-STU-NORTH,TEST DATE-06-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-X-STU-NORTH,TEST DATE-06-01-2019
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg AIR
1 1441027 RAHUL SHARMA 65 31 65 81.25 31 81.25 31
2 1345204 BHAVYA GOYAL 64 35 64 80 35 80 35
3 1476610 DAKSH DUA 60 44 60 75 44 75 44
4 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA 57 48 57 71.25 48 71.25 48
5 1487226 CHANDAN PANDIT 57 48 57 71.25 48 71.25 48
6 1372017 SIDDHANT MISHRA 56 52 56 70 52 70 52
7 1327461 PRAJWAL SRIVASTAVA 55 54 55 68.75 54 68.75 54
8 1524377 TAUSHIKA SINGHANIA 53 56 53 66.25 56 66.25 56
9 1380302 PRINCE KUMAR 50 58 50 62.5 58 62.5 58
10 1468899 SUSHANT ANTIL 49 60 49 61.25 60 61.25 60
11 1343509 AMAR PRASAD 47 61 47 58.75 61 58.75 61
12 1526035 AYUSH KUMAR 45 65 45 56.25 65 56.25 65
13 1470768 SHREYA SHEKHAR 45 65 45 56.25 65 56.25 65
14 1495644 PRASUN KUMAR SINGH 44 68 44 55 68 55 68
15 1350551 AADITYA SINGH 43 70 43 53.75 70 53.75 70
16 1447175 JAYANT SAINI 42 73 42 52.5 73 52.5 73
17 1330972 HARIKESH RANJAN SINHA          41. 50 73 41.5 51.87 75 51.87 75
18 1516292 MEGHA SENGER 41 76 41 51.25 76 51.25 76
19 1395813 VATSAL  SINGH 40 77 40 50 77 50 77
20 1519253 VUDAYANA CHAITANYA KUMAR 37 79 37 46.25 79 46.25 79
21 1505011 ASHISH SHARMA 30 87 30 37.5 87 37.5 87