TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-VIII-STU-NORTH,TEST DATE-06-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-VIII-STU-NORTH,TEST DATE-06-01-2019
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg AIR
1 1459997 MANASWI SINGH 79.5 1 79.5 99.37 6 99.37 6
2 1516415 ADITYA JHA 74.5 12 74.5 93.12 16 93.12 16
3 1329007 SAGNIK PAL 71.5 18 71.5 89.37 20 89.37 20
4 1343504 AJAY PRASAD 62.5 35 62.5 78.12 37 78.12 37
5 1338246 RISHAV BHATTACHARYA 62 39 62 77.5 39 77.5 39
6 1510372 ANUSHKA SINHA 62 39 62 77.5 39 77.5 39
7 1495642 KANIKA RANA 58.5 45 58.5 73.12 46 73.12 46
8 1348144 SHAMBHAVI 56 52 56 70 52 70 52
9 1510656 SATWIK GARG 55 54 55 68.75 54 68.75 54
10 1583454 SHINJINI DATTA 53.5 56 53.5 66.87 56 66.87 56
11 1585192 RICHIT KASHYAP 51.5 57 51.5 64.37 60 64.37 60
12 1477527 MADHAV TIWARI 48 68 48 60 68 60 68
13 1341657 JAIDEEP KUMAR 46 70 46 57.5 70 57.5 70
14 1519221 VANSH VASHIST 42.5 74 42.5 53.12 75 53.12 75
15 1581094 LAVANYA CHOUDHARY 41.5 76 41.5 51.87 76 51.87 76
16 1334890 JAHANVI SENGAR 38.5 79 38.5 48.12 81 48.12 81
17 1538929 HARSH 36 82 36 45 82 45 82
18 1386661 ADHYA KOUL 32 88 32 40 88 40 88
19 1376965 ADITYA KUMAR 31.5 88 31.5 39.37 89 39.37 89
20 1487187 ANISH KUMAR 31 90 31 38.75 90 38.75 90
21 1476588 PARAS CHOUDHARY 26.5 94 26.5 33.12 94 33.12 94
22 1554761 AARNAV SURESH 23.5 96 23.5 29.37 96 29.37 96
23 1507379 PRANSH GUPTA 17 103 17 21.25 103 21.25 103
24 1504691 KARTIKAY GIRI 12.5 106 12.5 15.62 106 15.62 106