TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-06-01-2019

TEST TYPE-Combination : (CBSE -math)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-06-01-2019
S NO ROLL_NO NAME MAT

(80)
MR TOTAL

(80)
Average AR  Est_Avg AIR
1 1462454 UJVAL SAI MUNAGALA 73 5 73 91.25 5 91.25 5
2 1470415 KREETIJAYA 68.5 11 68.5 85.62 12 85.62 12
3 1476589 AAYUSH RAWAT 67 16 67 83.75 16 83.75 16
4 1514198 HARSH KUMAR JHA 66 18 66 82.5 18 82.5 18
5 1469442 SUYASH BHANDARI 65.5 18 65.5 81.87 20 81.87 20
6 1469444 SHAURYA BHANDARI 65 21 65 81.25 21 81.25 21
7 1467329 MANIKESH RANJAN SINHA 61 25 61 76.25 25 76.25 25
8 1562340 PIYUSH KUMAR JHA 55.5 27 55.5 69.37 27 69.37 27
9 1462466 ANANT AGRAWAL 55 28 55 68.75 28 68.75 28
10 1487079 AKSHAY 51.5 29 51.5 64.37 29 64.37 29
11 1523730 KUNWAR SAMARTH BHATT 49 32 49 61.25 32 61.25 32
12 1461258 KASHISH YADAV 46.5 33 46.5 58.12 34 58.12 34
13 1520089 YASH RAJ 44.5 36 44.5 55.62 36 55.62 36
14 1582409 FALAK SIDDIQUI 41 37 41 51.25 37 51.25 37
15 1584832 MOHAL 33 39 *       33.00 41.25 39 41.25 39
16 1534232 VANSH BHARDWAJ 12.5 40 *       12.50 15.62 40 15.62 40
17 1476585 MAJID RASOOL 10 41 *       10.00 12.5 41 12.5 41
18 1495442 MANISHANKAR 8 42 *        8.00 10 42 10 42