TEST TYPE- (CBSE)-X-STU-NORTH,TEST DATE-23-12-2018

TEST TYPE- (CBSE)-X-STU-NORTH,TEST DATE-23-12-2018
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
MR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT

(80)
Average  AIR
1 1338288 ARYAN CHUG 23.5 21 23 18 26 1 72.5 90.62 8
2 1461309 CHIRAG VATS 25 17 23 18 23 28 71 88.75 10
3 1358265 NIKHIL KUMAR SINGH 24 21 22 24 24 17 70 87.5 11
4 1524377 TAUSHIKA SINGHANIA 28 1 13.5 74 25 9 66.5 83.12 21
5 1575256 MAYANK KUMAR BHARTI 28 1 14 74 24 17 66 82.5 23
6 1343509 AMAR PRASAD 27 9 17 53 22 34 66 82.5 23
7 1495644 PRASUN KUMAR SINGH 22.5 32 18 46 25 9 65.5 81.87 28
8 1468899 SUSHANT ANTIL 21 51 22 24 22.5 28 65.5 81.87 28
9 1476436 NISHITA SHARMA 22.5 32 21.5 24 20 43 64 80 31
10 1519253 VUDAYANA CHAITANYA K 27 9 16 62 17.5 54 60.5 75.62 43
11 1461265 MEGHANA YADAV 20.5 51 12 86 24 17 56.5 70.62 54
12 1517568 TANMAY SHANKAR BERIH 23 32 19 43 14.5 73 56.5 70.62 54
13 1526035 AYUSH KUMAR 21.5 45 17 53 17 63 55.5 69.37 56
14 1494461 MAYON RAJPOOT 20 61 20 37 14 78 54 67.5 57
15 1380302 PRINCE KUMAR 26.5 9 11 94 16.5 63 54 67.5 57
16 1516292 MEGHA SENGER 28 1 13 79 12 85 *       53.00 66.25 60
17 1511151 SNEHA RAI 28 1 9 4 15.5 70 52.5 65.62 65
18 1330972 HARIKESH RANJAN SINH 28 1 13 79 11 90 *       52.00 65 66
19 1341177 SHLOK PANDEY 28 1 13 79 10 94 *       51.00 63.75 68
20 1335610 SAMIKSHAA BAJARIA 28 1 7.5 11 15 73 50.5 63.12 70
21 1470768 SHREYA SHEKHAR 18.5 66 16 62 14 78 48.5 60.62 76
22 1346836 TIANA KUKREJA 17 78 9 4 13.5 78 39.5 49.37 89
23 1505011 ASHISH SHARMA 21 51 6 22 8 108 *       35.00 43.75 95
24 1487226 CHANDAN PANDIT 7.5 112 6.5 16 11 90 *       25.00 31.25 113
25 1485911 TARUN SHRIVAS 10 105 7 16 6 113 *       23.00 28.75 120
26 1490153 PARTAKSHA SHARMA -A- -- 12 86 -A- -- *       12.00 15 131