TEST TYPE- (CBSE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-23-12-2018

TEST TYPE- (CBSE)-VII-STU-NORTH,TEST DATE-23-12-2018
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
MR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT

(80)
Average  AIR
1 1470415 KREETIJAYA 26 6 25 8 24 5 75 93.75 1
2 1469444 SHAURYA BHANDARI 28 1 20 18 21 14 69 86.25 7
3 1514198 HARSH KUMAR JHA 25 8 23 11 18.5 17 66.5 83.12 8
4 1467329 MANIKESH RANJAN SINHA 27 3 19 21 19.5 15 65.5 81.87 10
5 1562340 PIYUSH KUMAR JHA 24 11 19 21 22 10 65 81.25 11
6 1462454 UJVAL SAI MUNAGALA 28 1 17 26 20 15 65 81.25 11
7 1476589 AAYUSH RAWAT 27 3 17 26 19 17 63 78.75 14
8 1487079 AKSHAY 25 8 19.5 18 17.5 21 62 77.5 16
9 1520089 YASH RAJ 25 8 21 14 15.5 25 61.5 76.87 17
10 1523730 KUNWAR SAMARTH BHATT 24 11 16 30 17 24 57 71.25 20
11 1469442 SUYASH BHANDARI 22.5 13 17 26 16 25 55.5 69.37 21
12 1460055 DHRUV SRIVASTAVA 17 24 10.5 38 19 17 46.5 58.12 26
13 1461258 KASHISH YADAV 26.5 3 13 33 6.5 40 *       46.00 57.5 27
14 1464831 SATYAM KUMAR JHA 19 20 11 38 14 30 44 55 30
15 1582409 FALAK SIDDIQUI 21 15 12 35 8 38 *       41.00 51.25 33
16 1495442 MANISHANKAR 18.5 20 12.5 33 7 40 *       38.00 47.5 36
17 1476585 MAJID RASOOL 14 27 11.5 35 9.5 36 *       35.00 43.75 40
18 1534232 VANSH BHARDWAJ 7 40 9.5 42 2.5 44 *       19.00 23.75 42
19 1487170 PRANSHU PATHAK 10 38 3.5 44 4.5 42 *       18.00 22.5 43