TEST TYPE- (CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-23-12-2018

TEST TYPE- (CBSE)-VI-STU-NORTH,TEST DATE-23-12-2018
S NO ROLL_NO NAME BIO

(28)
MR PHY

(26)
PR CHE

(26)
CR TOT

(80)
Average  AIR
1 1515026 DHAIRYASH DIXIT 28 1 25 6 24.5 1 77.5 96.87 1
2 1498148 ISHAAN PRIYADARSHI 26 2 25 6 20 8 71 88.75 5
3 1460364 RAKSHIT YADAV 25 3 8 16 13 13 46 57.5 11
4 1576978 ANGEL SOUMYA 16 12 15 10 9 17 *       40.00 50 12
5 1461295 PIRUSH KUMAR JHA 23.5 5 6.5 18 10 15 *       40.00 50 12
6 1507407 ABHISHEK CHAUDHARY 13 14 11 14 10 15 *       34.00 42.5 15
7 1487928 PRANAMYA CHANDRA 11 17 7.5 16 13.5 11 32 40 16
8 1520377 APRAJITA MISHRA 21 8 2 19 7 18 *       30.00 37.5 17
9 1515433 SANYAM MUKESH 12 15 11 14 7 18 *       30.00 37.5 17
10 1473544 VISHAL KUMAR KUSHWAHA 11 17 2 19 7 18 *       20.00 25 20