PASS NEET (NEET MODEL) ON 14.01.2019 RESULT (ATTENDED :258)

NARAYANA IIT/PMT ACADEMY - DWARKA SEC - 8
PASS NEET  (NEET MODEL) ON 14.01.2019 RESULT  (ATTENDED :258)
SNO ADMNO STUDENT NAME BOT (180) B-RANK ZOO (180) Z-RANK PHY (180) P-RANK CHE (180) C-RANK TOT (720) T-RANK
1 1586615 KOMAL                 160 8 160 11 94 4 151 1 565 1
2 1555034 ABHISHEK AHLAWAT      137 30 150 16 133 1 126 7 546 2
3 1579255 HARSHAL PANCHAL       123 60 161 6 104 2 143 3 531 4
4 1566590 PRIYANSHI JHA         157 10 142 28 52 34 119 10 470 12
5 1565739 ADARSH KUMAR MISHRA   130 49 150 16 70 14 89 50 439 18
6 1578946 SUPRABHA              136 33 128 61 79 10 95 35 438 20
7 1558565 RITIKA GUPTA          139 25 135 45 49 40 93 39 416 28
8 1578424 DRAKSHA PARVEEN       122 63 138 38 36 73 118 12 414 30
9 1578951 RAKSHA JOSHI          152 11 130 57 19 178 97 31 398 39
10 1578211 AMIT KUMAR            106 97 102 118 55 32 126 7 389 45
11 1573181 CHANDINI SUREKHA      161 6 107 108 31 97 89 50 388 46
12 1579380 SEEMA SEHRAWAT        130 49 105 112 56 31 91 41 382 49
13 1564226 AKSHITA SAXENA        112 83 91 148 37 69 84 59 324 81
14 1573081 SAI MIRMITH SEKHAR    127 54 92 144 12 234 87 55 318 91
15 1570003 HARSHIT SEHRAWAT      99 113 88 155 46 47 79 70 312 94
16 1582200 ANJALI KUMARI         116 73 101 120 27 125 46 137 290 112
17 1583083 PRATEEK KUMAR         80 154 81 169 11 243 59 106 231 150
18 1573949 RAHUL KUMAR           68 178 86 161 12 234 50 126 216 164
19 1572399 ADITYA                103 103 71 199 12 234 29 178 215 165
20 1575295 KRISHNAPAL DURG DHWAJ  93 123 72 196 24 149 16 215 205 173
21 1579626 AKASH KUMAR           63 190 90 149 16 196 35 168 204 174
22 1568114 ANAMIKA SHARMA        90 131 50 220 18 183 20 211 178 201
23 1582450 SHIVAM KUMAR          56 207 36 237 9 254 57 110 158 211
24 1581372 KANUPRIYA VASHISHTHA  44 227 47 223 10 248 37 160 138 226
25 1565785 NAMAN BHARDWAJ        39 232 19 252 11 243 34 169 103 242